Se pot depune dosarele pentru concurs.711 posturi vacante in învăţământul sătmărean

• publicat la: 2 April 2012
Se pot depune dosarele pentru concurs.711 posturi vacante in învăţământul sătmărean

Vă informăm că pe site-ul www.isj.sm.edu.ro, la avizierul ISJ Satu Mare, la avizierele tuturor centrelor de concurs şi pe site-ul www.edu.ro a fost afişată,  vineri 30 aprilie 2012, lista posturilor didactice vacante / rezervate pentru ocupare prin concurs, precum şi lista centrelor de concurs.

Astfel, în judeţul Satu Mare sunt  711 posturi didactice vacante / rezervate publicate pentru a fi ocupate prin concurs. Dintre acestea 463 sunt posturi / catedre întregi,  iar 248 sunt catedre incomplete (fracţiuni de normă). Din cele 463 posturi didactice vacante/rezervate întregi, 128 sunt pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată (titularizabile), iar 335 sunt pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă determinată (netitularizabile), iar dintre acestea 92 sunt rezervate, celelalte 243 fiind posturi/catedre cu viabilitate mai mică de 4 ani.

La nivelul judeţului Satu Mare concursurile de ocupare a  posturilor didactice vacante /rezervate se vor desfăşura în 54 de unităţi centre de concurs. Dintre acestea 28 sunt unităţi care organizează concurs în mod independent (doar unitatea respectivă), iar 26 sunt centre de concurs in care s-au asociat cel puţin două unităţi de învăţământ. De remarcat că un centru de concurs independent este la o unitate de învăţământ particular, respectiv Şcoala Postliceală “Vasile Goldiş” Satu Mare, care a ales să-şi ocupe posturile în conformitate cu OMECTS 5560/2011, ca şi unităţile de învăţământ de stat, ştiut fiind faptul că unităţile de învăţământ particular mai pot folosi pentru anul şcolar 2012-2013 (ultima data) vechea metodologie de concurs valabilă pentru unităţile de învăţământ particular.

Depunerea dosarelor candidaţilor (inclusiv absolvenţii 2012) începe luni, 2 aprilie 2012 şi se va încheia în 12 aprilie 2012. Candidaţii îşi vor depune dosarele la centrele de concurs la care doresc să ocupe posturi/catedre, deoarece susţinând concurs într-un centru nu pot ocupa posturi arondate altui centru.

Lasati un comentariu