Arhivele Naţionale ale României introduc în circuitul ştiinţific un nou fond arhivistic

• publicat la: 7 May 2012
Arhivele Naţionale ale României introduc în circuitul ştiinţific  un nou fond arhivistic

În data de 7 mai 2012, Arhivele Naţionale ale României introduc în circuitul ştiinţific, prin Sala de studiu a Aparatului Central (situat în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta 49), o nouă parte structurală, intitulată Miscelanee, a fondului arhivistic Casa Regală.

Această iniţiativă a Arhivelor Naţionale, susţinută de către Majestatea Sa Regele Mihai I, se situează în prelungirea preocupărilor instituţionale legate de facilitarea accesului la documente de arhivă care privesc istoria României.

Noul fond oferit spre cercetare reuneşte documente din perioada 1861-1947, redactate în limbile română, franceză, engleză şi germană, ordonate şi inventariate cronologic, separat pentru fiecare membru al Casei Regale.

Astfel, documentele referitoare la regele Carol I (1866-1914), foarte diverse, cuprind rapoarte diplomatice, memorii, corespondenţă administrativă, discursuri etc., dar şi acte personale, precum paşaportul eliberat de statul elveţian care i-a permis venirea în România în 1866, şi alte documente care ilustrează ritmul vieţii cotidiene de la Palat.

Documentele referitoare la regina Elisabeta şi la regina Maria reflectă îndeosebi operele caritabile şi preocupările literare: adrese ale unor instituţii filantropice, poveşti, povestiri, romane, articole de presă, cărţi, versuri şi poezii. www.arhivelenationale.ro

Documentele care privesc domnia regelui Ferdinand (1914-1927), perioada RegenţeiDocumentele care privesc domnia regelui Ferdinand (1914-1927), perioada Regenţei (1927-1930), domniile regilor Carol al II-lea (1930-1940) şi Mihai I (1940-1947) – note şi buletine informative, rapoarte, telegrame, cereri, referate, apeluri, instrucţiuni, fotografii, memorii ale oamenilor politici ai vremii etc. – prezintă avatarurile societăţii româneşti în anii primului război mondial, dinamismul vieţii politice, economice şi culturale interbelice, evoluţia României în contextul derulării celei de a doua conflagraţii mondiale şi a perioadei imediat postbelice.

Completând cele 5 mari părţi structurale aflate deja în cercetare (Casa Regală. Documente Oficiale; Casa Regală. Documente Personale; Casa Regală. Diverse; Administraţia Centrală a Domeniilor Coroanei; Castele şi Palate), fondul Casa Regală. Miscelanee oferă publicului interesat un material istoric deosebit de important pentru înţelegerea istoriei moderne şi contemporane a României.

comunicat ANR

Lasati un comentariu