Acţiunea „Scutul Pădurii 2012”

• publicat la: 12 decembrie 2012
Acţiunea „Scutul Pădurii 2012”

Pentru prevenirea activităţilor ilegale de tăiere, transport şi comercializare a materialelor lemnoase şi în special a ,,pomilor de Crăciun”, în perioada 15 noiembrie – 24 decembrie 2012, se  desfăşoară Acţiunea „Scutul Pădurii 2012”.

La activităţile desfăşurate participă poliţişti, angajaţi ai Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare şi ai Direcţiei Silvice Satu Mare. Se derulează acţiuni şi patrulări pe drumurile publice, pe fondul forestier naţional, efectuându-se controale comune privind circulaţia materialelor lemnoase. De asemenea, se acţionează şi în pieţe, târguri sau oboare pentru prevenirea şi combaterea comercializării ilicite a ,,pomilor de Crăciun”.

Până la aceasta dată au fost efectuate peste 100 de asemenea controale, în urma cărora au fost constatate 11 infracţiuni şi 228 de contravenţii, sancţionate cu amenzi de peste 50.000 lei. De asemenea, a fost confiscată cantitatea de 84 mc material lemnos în valoare de 9.500 lei.

Informăm cetăţenii că următoarele fapte constituie încălcări ale Legii 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.

Art. 19

alin. (1) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:

b) transportul materialelor lemnoase fără avizele de însoţire ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare;

    c) transportul şi/sau comercializarea pomilor de Crăciun nemarcaţi cu sigiliul-crotaliu prevăzut de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare.

 

De asemenea, constituie infracţiuni prevăzute de Legea 46/2008, Codul Silvic:

Art. 108

alin (1) Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, constituie infracţiune silvică şi se sancţionează după cum urmează:

a) cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei;

b) cu închisoare de la 6 luni la 4 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este mai mică decât limita prevăzută la lit. a), dar fapta a fost săvârşită de cel puţin două ori în interval de un an, iar valoarea cumulată a prejudiciului produs depăşeşte limita prevăzută la lit. a);

c) cu închisoare de la 2 ani la 6 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei;

d) cu închisoare de la 4 ani la 16 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 50 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei.

alin. (2) Maximul pedepselor prevăzute la alin. (1) se majorează cu 3 ani, în cazul în care faptele au fost săvârşite în următoarele împrejurări:

a) de două sau mai multe persoane împreună;

b) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanţă narcotică ori paralizantă;

c) în timpul nopţii;

d) în pădurea situată în arii naturale protejate de interes naţional.

alin. (4) Tentativa se pedepseşte.

 

 

Lasati un comentariu