165 de locuri pentru cei ce vor să devină jandarmi

• publicat la: 22 February 2013
165 de locuri pentru cei ce vor să devină jandarmi

Pentru sesiunea de admitere 2013 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare recrutează candidaţi pentru următoarele instituţii militare de formare a personalului Jandarmeriei Romane:

  1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti,  arma jandarmi specializarea Ordine şi Siguranţă publică = 55 locuri, din care: curs zi – 48 locuri, 1 loc pentru romi, 1 loc pentru alte minorităţi şi 5 locuri la frecvenţă redusă;
  2. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani = 60 locuri din care  1 loc pentru romi şi 4 locuri pentru SPP SPP.
  1. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni,    = 50 de locuri.

Candidaţii care participă la concursurile de admitere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1. Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

2. Să cunoască limba română scris şi vorbit;

3. Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

4.Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;

5. Să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;

6. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

7. Să fi obţinut la purtare, pe durata studiilor liceale, media generală de minimum 8 (opt);

8. Să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic;

9. Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

10. Să nu aibă antecedente penale,sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

11. Să aibă înălţimea de minimum 1,70 m. bărbaţii şi 1,65 m. femeile.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la lucrătorii compartimentului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare situat în municipiul Satu Mare, str. E. Teodoroiu, nr. 1, telefon 0261-769760 sau pe site-urile instituţiilor de învăţământ:

 

-         www.academiadepolitie.ro

-         www.scoaladragasani.ro

-         www.jandarmeriafalticeni.ro

 

Lasati un comentariu