Ajutor financiar pentru producătorii de lapte

• publicat la: 26 March 2016
Ajutor financiar pentru producătorii de lapte

Având în vedere problemele cu care se confruntă sectorul laptelui şi al produselor lactate în ultima perioadă, s-a considerat oportun ca fiecare stat membru, deci şi România, să acorde un ajutor financiar pentru a sprijinii fermierii din acest domeniu.

Suma prevăzută la nivel de ţară în anexa la regulamentul (UE) nr. 1853/2015 este de 8.773.154 euro, calculat la rata de schimb din data de 17 octombrie 2015.

Mai jos vă prezentăm un Extras din “Ghidul Solicitantului de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul laptelui si al produselor lactate”

Cererea conform H.G. 160/2016 va fi însoţită de următoarele documente, în copie:

  • copia contractului încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitării, cu un cumpărător;
  • cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui, aferent contractului(factură, filă din carnetul de comercializare, după caz);
  • dovada transferului definitiv al exploataţiei, după caz;
  • copie BI/CI solicitant/reprezentant legal/împuternicit;
  • dovada deţinerii contului bancar completat în cerere;
  • certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;
  • procură-împuternicire notarială, pentru cazul în care este desemnată să depună cererea o altă persoană decât reprezentantul legal;

Condiţii de acordare

Ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

ü      sunt înscrişi în sistemul cotelor de lapte la A.P.I.A., prin Compartimentul de administrare a cotelor de lapte, ca producători cu cote de livrări  pentru anul de cotă 2014-2015, respectiv deţin cotă de livrări la data de 31 martie 2015;

ü      sunt în activitate, respectiv au încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitării, cu un cumpărător, şi deţin cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui, aferent contractului;

ü      producţia de lapte livrată pe beneficiar este de minimum 5 tone lapte în anul de cotă 2014-2015.

NOTĂ:

Pentru a beneficia de ajutorul financiar, producătorii care au intrat în posesia exploataţiilor începând din anul de cota 2014/2015 şi până la data solicitării acestuia, prin transfer definitiv de la producători care  au fost înscrişi în sistemul cotei de lapte cu cotă de livrări la data de 31.03.2015 şi care au livrat în anul de cotă 2014/2015 o cantitate de minimum 5000 kg lapte, trebuie să fie în activitate, respectiv au încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitării, cu un prim – cumpărător, şi deţin cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui, aferent contractului.

Plata ajutorului financiar

Suma cuvenită fiecărui producător se calculează de către A.P.I.A. conform cantității de lapte livrată în anul de cotă 2014-2015, pe baza următoarei grile:

a)      240 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 5 tone inclusiv şi 20 tone inclusiv;

b)      12 euro/tonă pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 20 tone şi până la 200 tone inclusiv;

c)      2900 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 tone.

Cererile se depun până la data de 08.04.2016 la sediul Centrului Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură din str. Botizului nr. 49 – Serviciul Măsuri Specifice.

Informaţii se pot solicita la sediul agenţiei, la telefon 0261768340, sau pe pagina web www.apiasatumare.ro.

Lasati un comentariu