Promovarea participării pe piața muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială

• publicat la: 1 October 2016
Promovarea participării pe piața muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială

 

Promovarea participării pe piața muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială se realizează in primul rând prin cumularea și complectarea prevederilor Legii 116/2003 la Legea 76/2002 rezultând astfel un singur act normativ.

Astfel este definită sintagma tânăr cu risc de marginalizare socială – persoană cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz reședința și se încadrează in una dintre următoarele categorii

  • Se află în sistemul de protecție a copilului sau provine din acest sistem
  • Are dizabilități
  • Nu are familie sau a cărui familie nu îi  poate asigura         întreținerea
  • Are copii în intreținere
  • A executat una sau mai multe pedepse private de libertate
  • Este victimă a traficului de persoane

Promovarea participării pe piața muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială, se realizează de către AJOFM prin

  • Acompaniament  social personalizat
  • Activități de informare și promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în rândul angajatorilor
  • Subvenționarea locului de muncă

Acompaniamentul social personalizat, se realizează de către agenție, în baza unui contract de solidaritate, și constituie un ansamblu de servicii care se acordă în mod gratuit tinerilot cu risc de marginalizare socială și constau în

a)   Informare și consiliere profesională

b)   Medierea muncii

c)    Plasare in muncă la un angajator a cărui ofertă de loc de muncă a fost selectată ca fiind corespunzătoare pregătirii profesionale.

Contractul de solidaritate se încheie între AJOFM Satu Mare și tânăr pe o durată de până la  3 ani, dar nu mai puțin de 1 an, în condițiile în care, la data încheierii contractului de solidaritate, tânărul nu a împlinit vârsta de 26 de ani.

Angajatorii care încadrează tineri cu riscde marginalizare socială, și care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiți angajatori de inserție, beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referință, in vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Subvenția se acordă in situația in care

a)   Incadrarea in muncă se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003 republicată cu toate modificările si complectările ulterioare, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, până la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

b)   Locul de muncă pe care este incadrat tânărul este un loc de muncă vacant, care a fost comunicat agenției pentru ocuparea forței de muncă teritoriale.

Buletin de Carei sursa AJOFM

Lasati un comentariu