Buletin de Carei propune: Oportunităţi de eficienţă energetică pentru oraşul Carei

• publicat la: 8 February 2017
Buletin de Carei propune: Oportunităţi de eficienţă energetică pentru oraşul Carei

Comunitățile urbane, așa cum este  orașul Carei, au fiecare un potențial  crescut de dezvoltare  prin  proiecte de investiții în eficiență energetică și introducerea unor surse locale regenerabile de energie.

Consumul de energie – electricitate,căldură  și carburanți – pentru  asigurarea serviciilor de utilități publice (iluminat public, apăpotabilă, transport urban etc.)și a confortului în clădiri (grădinițe, școli,licee,spitale, clădiri administrative, bazine de înot etc.) reprezintă o componentă semnificativă de cost la nivelul municipalităților (www.creesc.ro).

Conducerea  politică și administrativă a orașului  deține oportunitatea  de a reduce substanțial  acest cost energetic, de fapt chiar factura de energie, prin  accesarea de finanțări  nerambursabile  europene, prin  axele POR 3, 4și 10, precum și prin  parteneriate public-private cu companii de servicii energetice, sau rambursabile de la Fondul Român pentru  Eficiența  Energiei (FREE).

De asemenea, legislația în  vigoare prin  Autoritatea Națională de Reglementare în  Domeniul  Energiei (ANRE), prevede ca  fiecare  comunitate  urbană cu peste 20.000 de locuitori, să  angajeze intern sau ca serviciu  externalizat, un Manager energetic urban, care împreună cu aparatul  administrativ al Primăriei, să elaboreze  anual un Program de îmbunătățire a eficienței  energetice (PiEE)pentru  oraș, validat și   asumat de către Primar și  Consiliul local.

Managerul energetic urban devine astfel consultantul tehnic  specializat al Primăriei, care aduce  argumente pentru  și  fundamentează  proiectele și  soluțiile de energie  durabilă la nivelul  comunității urbane. Factorul  decizional  și care își  asumă  implementarea  acestor  proiecte, rămâne în continuare conducerea  politică:Primar și  Consiliul local.

Pentru  ca proiectele de energie durabilă care vor fi  puse în practică, să atingă indicatori deconfort în  clădiri și de performanță energetică  ridicată, încă de la început, este necesar să fie gândite  criterii și proceduri clare, de evaluare  energetică, de proiectareși de execuție, conform legislației, normelor tehnice și normativelor în vigoare.

Construcția de clădiri noi și  mai ales modernizarea celor existente, fie școli, spitale sau  alte categorii de clădiri publice sau chiar rezidențiale, în primul rând trebuie să asigure trei elemente de bază: confort termic adaptat, calitatea aerului interior și un nivel de iluminat conform standardelor.

Majoritatea clădirilor existente după reabilitarea termică asigură doar reducerea consumului de energie termică, devenind clădiri bine etanșate care și mai mult afectează calitatea aerului interior. Construcțiile și modernizările actuale ale acestor clădri,trebuie să aibă în vedere și asigurarea optimă a calității aerului interior.

Este suficient să ne gândim la școli și grădinițe, clădiri în care copiii noștri se formează, se dezvoltă. Calitatea aerului interior este esențială, iar aceasta înseamnă încorporarea deplină în clădiri a sistemelor de încălzire, ventilațieși de aer condiționat (Heating-Ventilation-Air conditioning – HVAC).

În domeniul construcțiilor de clădiri publice și private, de utilitate publică și rezidențiale, legislația prevede ca în următorii ani, performanța energetică a celor nou construite trebuie să atingă  nivelurile definite princonceptul “nearly zero energy building – nZEB”, concept care asigură o performanță  energetică  ridicată, în același timp cu un confort microclimatic interior optim.

Este esențial ca la finalizarea unei investiții de modernizare a unei clădiri, Managerul energetic urban, prin instrumente de măsurare și verificare (M&V) să pună în evidență performanța energetică și economiile de energie efectiv obținute.

Modernizarea avansată a unei clădiri de școală, poate reduce costul energetic cu peste 70%.

Dezvoltarea infrastructurii energetice a orașului, continuarea modernizării și extinderii sistemelor de iluminat public, implementarea  unor stații de încărcare a vehiculelor  electrice, transportul electric urban–și aceste subiecte pot fi abordate strategic, bine specializat prin suportul de inginerie energetică a unui Manager energetic urban, ca rol consultativ pentru aparatul Primăriei.

O dată ce subiectul eficienței energetice în clădiri, iluminat public și transport urban este abordat sistematic și integrativ, respectiv cu concentrare pe accesarea finanțărilor nerambursabile existente, prioritară este și introducerea de surse (regenerabile) locale de energie – captatoare  termice solare pentru producerea de apă caldă menajeră; panouri fotovoltaice pentru autoconsum de energie  electrică;sisteme de micro-cogenerare la spitale şi bazine  de înot. Pentru energie verde există surse dedicate de finanțare prin programul Casa Verde.

Prin cogenerare, spitalele își pot reduce factura de energie cu 35%.

Managerul energetic urban poate fi implicat și la nivelul serviciilor de urbanism și în relația cu Arhitecții șefi, pentru ca împreună cu planificarea urbanistică să aibă loc și o planificare energetică urbană, astfel încât dezvoltarea mediului construit să  asigure infrastructură,confort și să fie durabilă și  prietenoasă cu mediul înconjurător.

Sunt o serie de alte zone în care aportul tehnic și consultativ al unui Manager energetic urban poate  aduce valoare  adăugată: valorificarea  energetică a deșeurilor;programe de conștientizare și schimbare de comportament privind utilizarea energiei, atât î nclădirile publice, cât și în cele private și rezidențiale;consultantul energetic al Primăriei în  relația cu mediul industrial și cu arcurile tehnologice; facilitarea și implicarea Primăriei în proiecte internaționale de diseminare de tip Orizont 2020 etc.

UTCN asigură serviciul de management energetic pentru Cluj Napoca și un curs post-universitar pentru arhitecți și ingineri în conceptul nZEB, printr-un proiect Orizont 2020.

Managerul energetic urban poate fi reprezentat de o persoană, dar poate să implice și o echipă externă de servicii energetice, chiar și un birou specializat al Primăriei. Activitatea și acțiunile tehnice și consultative de management energetic, ținând cont de toate cele menționate mai  sus, aduc următoarele beneficii pentru  comunitatea  urbană:

ü  suport specializat  în atragerea de finanțări (ne)rambursabile pentru modernizarea  clădirilor  publice și  creșterea  confortului microclimatic în  acestea;

ü  evaluări energetice interne și  măsurarea  economiilor de energie în proiectele  implementate;

ü  standarde și proceduri de obținere a performanței energetice și de planificare energetică  urbană;

ü  facilitarea  dialogului cu specialiștii și  profesioniștii din domeniul construcțiilor și energetic, care dezvoltă  infrastructura  urbană etc.

Acestea sunt doar câteva  obiective și acțiuni care pot fi puse în practică și aici în  Carei, prin decizia factorilor politici și cu suportul tehnic deplin al specialiștilor  în management energetic urban,și care prin investiții și forță de muncă bine specializată, pot contribui la creșterea prosperității acestei comunități urbane și la dezvoltarea ei  durabilă.

 

Buletin de Carei

Lasati un comentariu