Din 20 iunie ora 10.00 va fi activă aplicația de înscriere online pentru întreprinzători

• publicat la: 17 iunie 2017
Din  20 iunie ora 10.00 va fi activă aplicația de înscriere online pentru  întreprinzători

EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire și asistență tehnică, precum și un cadru instituțional pentru dezvoltarea capacităților antreprenoriale și creșterea competitivității pe piața locală.

Grupul țintă al Programului include: antreprenori existenți sau potențiali, top manageri, specialiști din organizații publice sau private.

Programul îşi propune, printre altele, dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale; dezvoltarea metodelor moderne de afaceri; dezvoltarea capacităţii firmelor de a elabora şi implementa strategii de afaceri competitive; dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri.

Programul constă în  organizarea a 4 workshop-uri de pregătire antreprenorială UNCTAD/ EMPRETEC, produsul de bază oferit participanților la Program, fiind atelierul de lucru pentru dezvoltarea competențelor personale antreprenoriale, dezvoltat de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International și McBeer & Co, care se va desfășura pe parcursul a 9 zile calendaristice.

Workshopurile vor fi organizate de OTIMMC: OTIMMC: Constanţa (30 iunie – 8 iulie), Iaşi (7-15 iulie), Craiova (11-19 septembrie) şi Cluj-Napoca (20 – 28 octombrie)..

Bugetul: 504.000 lei, împărţită în mod egal celor 4 OTIMMC organizatoare.

Beneficiari eligibili: persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii formularului de înscriere în Program, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt cetățeni români sau cetățeni străini vorbitori de limbă română;

b) au studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de Bacalaureat/Licenţă sau adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor;

c) se înscriu la activitățile prevăzute în Program, prin completarea formularului de înscriere;

d) participă pentru prima dată la un atelier EMPRETEC;

e) declară pe propria răspundere că vor participa continuu la toate activitățile workshop-ului pe perioada tuturor celor 9 zile de curs;

f) prezintă adeverință că sunt apți din punct de vedere medical pentru efort.

Prin Program, se asigură:

– participarea gratuită la oricare dintre workshop-urile de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC, pentru aplicanții selectați în urma înscrierii în Program;

–     cazarea și masa pentru participanții selectați;

Înscrierea în Program se face on-line accesând siteul www.aippimm.ro

În cadrul aceluiaşi workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de gradul II şi soţ/soţie. Numărul maxim de beneficiari este de 30 participanţi/workshop..

Pentru workshop-urile organizate în cadrul Programului, selecția participanților se va face în ordinea înscrierii în Program.

Informații suplimentare: pe site-ul www.aippimm.ro

la sediul OTIMMC Cluj-Napoca, str. Horea, nr.3, etaj. III, tel. 0264-487224

Lasati un comentariu