Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

• publicat la: 10 februarie 2015
Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

În conformitate cu Ordinul ministrului educației și cercetării științifice emis în data de 4 februarie 2015, în perioada 10 februarie – 27 martie 2015 se desfășoară concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 8-a. Procedura și criteriile de selecție sunt stabilite prin metodologia specifică, postată pe pagina web a ISJ Satu Mare www.satmar.ro , secțiunea Management educațional.

La concursul de selecție pentru dobândirea calității de membru al corpului național de experți în management educațional poate participa orice cadru didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional

b) este titular în învățământ și are cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor

c) a obținut calificativul “foarte bine” în ultimii 4 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent

d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală

Seria a 8-a a concursului de selecție se desfășoară în conformitate cu următorul calendar:

10-22 februarie 2015   Completarea formuralului de selecție online, în aplicația informatică

22 februarie 2015         Afișarea listelor cuprinzând candidații admiși în această etapă, în urma    introducerii informațiilor în formularul de selecție online

23-24 februarie 2015   Depunerea portofoliului de documente la inspectoratul școlar, de către candidații admiși după etapa de selecție online, conform programului  afișat

25-26 februarie 2015   Inspectoratele școlare transmit la MECS lista candidaților declarați admiși după etapa de selecție online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul  școlar, precum și dosarele acestora

27 februarie-5 martie 2015       Evaluarea portofoliilor candidaților de către comisiile de evaluare  constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MECS

6 martie 2015               Validarea rezultatelor selecției de către consiliul de administrație al  inspectoratului școlar și afișarea rezultatelor evaluării, în ordinea    descrescătoare a punctajelor

6 martie 2015               Transmiterea către inspectoratele școlare a rezultatelor selecției făcute de  comisia de evaluare constituită la nivelul MECS,    în  vederea afișării    acestora la sediul inspectoratului școlar

9-13 martie 2015         Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MECS

9-24 martie 2015         Soluționarea contestațiilor

24 martie 2015    Transmiterea de către MECS a rezultatelor contestațiilor la inspectoratul   școlar

25-26 martie 2015  Întocmirea, de către inspectoratele școlare, a listelor cuprinzând candidații  promovați și înaintarea acestor liste la MECS

27 martie 2015  Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice  declarate promovate în Registrul național al experților în management  educațional.

 

Aplicația informatică pentru completarea formularului de selecție online este disponibilă în perioada 10-22 februarie 2015 la adresa: http://cneme.edu.ro/inscriere/

Lista candidaților declarați admiși în urma selecției online va fi afișată la sediul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare și pe site-ul instituției www.satmar.ro în data de 22 februarie 2015.

Depunerea portofoliilor cu documente justificative, de către candidații declarați admiși după etapa de selecție online, va avea loc în perioada 23-24 februarie 2015, între orele 9.00-15.00, la compartimentul Management din cadrul ISJ Satu Mare.

La nivelul județului Satu Mare sunt scoase la concurs 150 de locuri în cadrul seriei a 8-a de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.

 

ISJ Satu Mare

Lasati un comentariu