Structura anului școlar care începe la data de 11 septembrie 2023

• publicat la: 15 august 2023
Structura anului școlar care începe la data de 11 septembrie 2023

Structura anului şcolar 2023-2024 prevede că prima zi de școală va fi pe 11 septembrie 2023. Cursurile se încheie la data de  21 iunie 2024. Datele au fost   publicate în Monitorul Oficial din 15 martie.

În acest an școlar, fiecare judeţ va avea o structură uşor diferită, așa cum sunt prevăd modulele  3 şi 4 din programa aprobată.

Anul şcolar 2023-2024 va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri. „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde” au loc în perioada 11 septembrie 2023 – 26 aprilie 2024, adică pot fi puse de şcoli în oricare dintre modulele 1, 2, 3 şi 4, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare. Cele două programe se planifică în module diferite. Perioadele pentru cele două săptămâni „şcoala altfel” şi „verde” vor trebui comunicate de către şcoli părinţilor şi elevilor până la data de 1 octombrie 2023, conform ordinului de ministru citat.

Structura Anului şcolar 2023—2024:

Modulul 1 – de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023; Vacanţă de toamnă: 28 octombrie 2023 – 5 noiembrie 2023

Modulul 2 – de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023; Vacanţă de iarnă: 23 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024

Modulul 3 – de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ; Vacanţă de schi: o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024

Modulul 4 – de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri, 26 aprilie 2024; Vacanţă de primăvară: 27 aprilie 2024 – 7 mai 2024

Modulul 5 – de miercuri, 8 mai 2024, până vineri, 21 iunie 2024; Vacanţa de vară: 22 iunie 2024 – 8 septembrie 2024.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 7 iunie 2024; Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 14 iunie 2024; Pentru clasele din învăţământul liceal — filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 28 iunie 2024; Pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Spre deosebire de acest an şcolar, „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 11 septembrie 2023-26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, la decizia şcolii, în module diferite.

Lasati un comentariu