Se schimbă taxele: TVA la achiziţiile din UE. Acciză pe lux. Taxare inversă la alimente

• publicat la: 20 mai 2010
Se schimbă taxele: TVA la achiziţiile din UE. Acciză pe lux. Taxare inversă la alimente

Guvernul vrea să reintroducă din 2010 accizele la iahturi, parfumuri, blănuri, arme de vânătoare, bijuterii şi alte produse de lux. Achiziţiile intracomunitare de cereale, legume, fructe, carne, peşte, flori, zahăr şi materiale de construcţii vor avea TVA, iar pentru tranzacţiile în interiorul ţării cu aceleaşi produse, la care se adaugă pâinea, va fi aplicată taxarea inversă, respectiv la beneficiar.

Se va crea un document special care va sta la baza plăţii TVA pentru achiziţiile intracomunitare de astfel de bunuri . Totuşi, vor fi respectate celelalte prevederi comunitare privind deductibilitatea taxei plătite pentru aceste achiziţii, pentru a nu aduce prejudicii pieţei interne, fapt care ar putea fi foarte sever sancţionat de Uniunea Europeană”, se spune în nota de fundamentare a unui proiect de ordonanţă de urgenţă privind combaterea evaziunii fiscale.

Totodată, se vor stabili prin ordin al ministrului Finanţelor la propunerea preşedintelui ANAF încadrarea tarifară a produselor din categoriile vizate şi valorile minime pentru stabilirea bazei de impozitare a TVA.

“În scopul diminuării evaziunii fiscale în domeniul comerţului cu bunuri din categoriile: cereale şi plante tehnice, legume şi fructe, flori, carne şi preparate din carne, peşte, preparate din peşte şi fructe de mare , zahăr, făină, pâine, o măsură eficientă o constituie aplicarea taxării inverse pentru livrările de astfel de bunuri în interiorul ţării între persoane impozabile înregistrate normal în scopuri de TVA”, se mai arată în nota de fundamentare.

Taxarea inversă reprezintă o măsură de simplificare a plăţii taxei, aplicabilă numai între persoane înregistrate în scopuri de TVA, prin care persoana obligată la plata taxei este beneficiarul în locul furnizorului. Practic, colectarea se face la finalul circuitului şi sunt mult diminuate pierderile din diferite tranzacţii între interpuşi.

Ministerul Finanţelor recunoaşte că atât aplicarea TVA pentru achiziţii intracomunitare, cât şi taxarea inversă privind TVA din anumite tranzacţii în piaţa internă contravin legislaţiei europene şi propune aplicarea limitată a acestor prevederi, până la finele anului viitor.

“În cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri din anumite categorii cu risc crescut de fraudă, proiectul de act normativ contravine Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de TVA, în ceea ce priveşte momentul exigibilităţii şi al modalităţii de plată a taxei pe valoarea adăugată. Aplicarea taxării inverse pentru livrarea în interiorul ţării a bunurilor din anumite categorii cu risc crescut de fraudă, altele decât cele prevăzute de Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun de TVA, fără a obţine o derogare în acest sens, contravine legislaţiei comunitare”, se mai arată în nota de fundamentare.

Accizele la produsele de lux revin. Guvernul îşi asumă sancţiuni din partea CE

Guvernul a introdus noi limite cantitative de alcool şi tutun vândut dutty-free
Guvernul intenţionează să reintroducă din 2010 accizele la iahturi, parfumuri, blănuri, arme de vânătoare, bijuterii şi alte produse de lux, asumându-şi astfel riscul unei sancţiuni din partea Comisiei Europene, după ce anul trecut a decis eliminarea acestor taxe care contravin normelor comunitare.

Intenţia de reintroducere a accizelor pentru produse considerate de lux este prevăzută în proiectul ordonanţei de urgenţă privind combaterea evaziunii fiscale, care urmează să fie aprobat de Guvern în şedinţa de săptămâna viitoare.

Documentul relevă că vor fi din nou accizate confecţiile din blănuri naturale, cu excepţia celor de iepure, oaie, capră (cu 45%), articole din cristal (15%), bijuteriile din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor (10%), produse de parfumerie (între 10 şi 35%), armele şi armele de vânătoare altele decât cele de uz militar (100%), iahturile şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement (între 5 şi 15%), precum şi motoarele cu capacitate de peste 25 CP destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement (între 5 şi 9%).

Accizele sunt similare celor percepute până la momentul eliminării, la sfârşitul anului trecut.

Nu vor fi accizate bărcile cu sau fără motor cu lungime mai mică de 8 metri şi cu motor mai mic de 25 CP, precum şi iahturile şi alte nave şi ambarcaţiuni destinate utilizării în sportul de performanţă.

Vor fi scutite de la plata accizelor şi produsele exportate direct de operatorii economici producători sau prin operatori care îşi desfăşoară activitatea pe bază de comision , produse provenite din donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi produsele livrate la rezerva de stat şi la rezerva de mobilizare.

Accizele vor fi percepute firmelor, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice autorizate care produc sau achiziţionează din teritoriul comunitar ori din afara teritoriului comunitar astfel de produse.

În octombrie 2009, Guvernul a decis ca din 2010 să fie eliminate accizele pentru produsele de lux, precum confecţiile de blănuri naturale, bijuterii, parfumuri, arme de vânătoare, după ce a constatat că taxarea contravenea legislaţiei comunitare.

În nota de fundamentare a ordonanţei prin care Guvernul a eliminat atunci accizele se arăta că măsura este necesară pentru a evita declanşarea de către Comisia Europeană a procedurii de infringement împotriva României pentru aplicarea de accize stabilite în cote procentuale.

“Legislaţia naţională prevede accize stabilite în cote procentuale, care sunt aplicate asupra bazei de impozitare ca valoare determinată pe baza preţurilor pentru produse cum ar fi: bijuterii din aur şi/sau din platină, confecţii din blănuri naturale, parfumuri, articole din cristal, iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, arme şi arme de vânătoare, altele decât cele de uz militar, motoare cu putere peste 25 CP pentru iahturi şi alte ambarcaţiuni pentru agrement. Acest fapt a condus la sesizarea de către Comisia Europeană referitor la o posibilă încălcare a prevederilor art. 90 din Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene (…) România şi-a luat angajamentul faţă de Comisia Europeană de a modifica legislaţia naţională până la 31 decembrie 2009, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010, în sensul eliminării accizelor stabilite în cotă procentuală”, se spunea în notă.

Aceeaşi problemă cu nerespectarea normelor UE este indicată şi în nota de fundamentare a actualului proiect de combatere a evaziunii fiscale, la capitolul privind conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară, şi în care se admite că aplicarea accizelor în cote procentuale în cazul anumitor produse, altele decât cele supuse obligatoriu accizelor potrivit reglementărilor comunitare în domeniu, contravine principiilor prevăzute în dreptul comunitar cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor, fără să fie însă prezentate alte detalii.

ziare.ro

Lasati un comentariu