ANAF:Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional.Formularul 394

• publicat la: 13 ianuarie 2014
ANAF:Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional.Formularul 394

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare a Fiscală nr.3806 / 2013 au fost modificate anexele nr.1-3 la OPANAF nr.3596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, în sensul preluării în declaraţie a numărului de facturi emise/primite de către fiecare operator economic înregistrat în scopuri de TVA.

Astfel, a fost actualizat programul de asistenţă pentru completarea formularului (394) “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, aferent ultimei perioade fiscale de raportare din anul 2013.

În declaraţie se înscriu toate facturile care au fost emise/primite , inclusiv cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă” sau “TVA la încasare”.

În declaraţie nu se înscriu facturile emise prin autofacturare şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art.155 alin.(11), (12) şi (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014.

   Informaţii detaliate se pot obţine :

   la birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice;

– la Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60;

– accesând pagina de Internet,  www.anaf.ro secţiunea Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii – formularul (394) “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”,,.

Lasati un comentariu