Haos în unităţile de învăţământ, din cauza unui ordin al ministrului Educaţiei, care încalcă legislaţia în vigoare

• publicat la: 9 septembrie 2010
Haos în unităţile de învăţământ, din cauza unui ordin al ministrului Educaţiei, care încalcă legislaţia în vigoare

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a emis Ordinul nr. 4714/23.08.2010, privind modificarea şi completarea ordinului prin care este aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Potrivit acestui ordin, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este format dintr-un număr impar de 7-11 membri. Structura minimă a consiliului cuprinde următorii membri : directorul unităţii de învăţământ, doi reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi din consiliul profesoral, contabilul/contabilul şef al unităţii de învăţământ, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al primarului şi un reprezentant al asociaţiei de părinţi.
Ordinul ministrului Educaţiei a fost emis cu încălcarea art. 145 din Legea învăţământului nr. 84/1995, prin care consiliul de administraţie al unităţii de învaţamânt este format din: director, director adjunct, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primarului,  reprezentanţi ai părinţilor, 1-5 reprezentanţi ai cadrelor didactice, reprezentantul agenţilor economici, un reprezentant al elevilor, pentru ciclul secundar superior.
Vă punem în vedere că ordinul exclude reprezentantul agenţilor economici  din structura obligatorie a consiliului de administraţie (deşi legea nu permite o asemenea posibilitate), incluzând însă contabilul sau contabilul şef al unităţii de învăţământ, funcţie care nu apare şi în prevederile Legii învăţământului.
Atragem atenţia că funcţia de contabil/ contabil şef a fost înlocuită cu cea de administrator financiar încă din anul 2004.

În consecinţă, ordinul face referire la o funcţie inexistentă în unităţile de învăţământ preuniversitar.
Mai mult decât atât, ordinul impune includerea în structura minimă a consiliului de administraţie a acestei funcţii, condiţie imposibilă pentru o mare parte dintre unităţile de învăţământ, care  nu o au inclusă în organigramă.
În mod nelegal, Ordinul face referire la prezenţa în consiliul de administraţie a reprezentantului asociaţiei de părinţi, în condiţiile în care legea face trimitere la reprezentantul părinţilor. Între cele doua noţiuni – reprezentantul asociaţiei de părinţi şi reprezentantul părinţilor – nu există identitate.
De asemenea, deşi legea nu permite acest lucru, Ordinul impune ca, pentru unităţile de învăţământ din mediul rural, care au în componenţă structuri şcolare din satele care aparţin localităţii respective, reprezentarea cadrelor didactice să fie facută de către cadrul didactic coordonator al structurii – fapt ce încalcă dreptul cadrelor didactice şi al consiliului profesoral de a-şi alege toţi reprezentanţii în consiliul de administraţie.
F.S.L.I. solicită ministrului Educaţiei revocarea/anularea Ordinului 4714, care nu respectă Legea învăţământului. Atragem atenţia, totodată, că emiterea acestui ordin crează confuzie la nivelul unităţilor de învăţământ, care nu ştiu ce variantă să aplice pentru formarea consiliului de administraţie.

FSLI Satu-Mare

Lasati un comentariu