IPJ recrutează candidaţi

• publicat la: 28 May 2011
IPJ recrutează candidaţi

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare selecţionează candidaţi, cetăteni români de etnie maghiară, cetăţeni români de etnie rromă, respectiv cetăţeni români aparţinând altor minorităţi naţionale pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. pentru formarea politiştilor, curs de zi, sesiunea 2011, pentru Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie şi pentru Scoala de Agenţi pentru Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi Scoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj Napoca.

Până la data de 03 iunie 2011 se fac inscrierile pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Politie, specializarea Ordine şi Siguranţă Publică unde sunt 15 locuri pentru cetăţenii români de etnie maghiară, 6 locuri pentru cetăţenii români de etnie romă, 9 locuri pentru cetăţenii români aparţinând altor minorităţi naţionale.

Pentru Scoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina  şi  Scoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” – Cluj-Napoca inscrierile se fac până la data de 01 iulie 2011 fiind disponibile câte 1 loc pentru cetăţenii români de etnie romă, respectiv câte 1 loc pentru cetăţenii români aparţinând altor minorităţi naţionale.

Pentru candidaţii de etnie maghiară, recrutarea se va face exclusiv pentru cei care au absolvit liceul cu limba de predare maghiară, fapt ce va fi atestat prin diploma de bacalaureat / foaie matricolă /adeverinţă. De asemenea, candidaţii de etnie maghiară vor proba apartenenţa la respectiva etnie, prin adeverinţă din partea unei organizaţii legal constituite a minorităţii, din care să rezulte  faptul că respectivul candidat face parte din acea etnie (adeverinta nu atestă calitatea de membru al respectivei organizaţii, ci calitatea de etnic). Pentru candidaţii de alte etnii, prin adeverinţă din partea unei organizaţii legal constituite a minoritătii, din care să rezulte faptul că respectivul candidat face parte din acea etnie.

Informatii privind documentele de înscriere necesare pentru întocmirea dosarelor de candidat pot fi obtinute de la Serviciul Resurse Umane sau accesând site-urile www.academiadepolitie.rowww.scoalapolitie.ro, www.scoalapolcj.ro http://sm.politiaromana.ro/internet.

sursa TV1Satu Mare

Lasati un comentariu