Predica la Invierea Domnului de Sf. Ioan Gură de Aur

• publicat la: 15 April 2012
Predica la Invierea Domnului de Sf. Ioan Gură de Aur

Cine sunt acei ce iubesc pe Dumnezeu din tot sufletul?
Fie ca ei să se bucure de această măreaţă sărbătoare!
Cine sunt acei ce slujesc Domnului cu credinţa?
Fie ca ei să se veselească intru Domnul!

Cine sunt aceia ce sunt vlăguiţi de atâta post?
Acum isi vor primi răsplata mult dorită!
Cei ce au muncit cu râvnă incă din cel dintâi ceas,
Să-si primească răsplata ce li se cuvine;
Cel care a venit după al treilea ceas,
Să se bucure si acela de marea Sărbătoare!
Si cel ce a venit după al şaselea ceas,
Să nu se indoiască; pentru că nu va rămâne pe dinafară!
Iar cel ce a sosit in cel din urmă ceas,
Să nu-i fie frică de intârzierea sa!

Pentru ca Domnul este binevoitor si primeşte si pe ultimul venit
El dă pace celui ce vine in ultima clipă
aşa cum dă si celui ce a trudit din primul ceas.
Unuia ii dă, iar pe celălalt il indestulează.
El preţuieşte truda si salută curajul.
El onorează atât faptele cât şi gândurile bune.

Să ne bucurăm cu toţii de bunăvoinţa Domnului!
Cel dintâi si cel de pe urmă sosit să primească aceeaşi răsplată;
cel bogat si cel sărac să se bucure deopotrivă!
Cel harnic dar si cel molcom să sărbătorească această sfântă zi!

Cel ce a postit cât şi cel ce nu a postit
să se bucure azi de Masa cea plină de bunătăţi!
Mâncaţi cu toţi din viţelul cel gras!
Să nu rămână nimeni flămând. Sorbiti cu toţii din paharul credinţei.
Bucurati-vă de măreţia bunătăţii Sale!

Nimeni să nu fie trist pentru că este sărac,
pentru că impărăţia lui Dumnezeu ne-a fost dezvăluită!
Să nu fie nimeni abătut din cauza păcatelor sale;
pentru că iertarea ne-a venit din mormântul Domnului.
Să nu fie nimeni infricosat de moarte,
pentru că moartea Mântuitorului ne-a eliberat pe noi!
El a călcat pe moarte si a invins-o.

El a distrus tărâmul morţii când a coborât in el;
l-a băgat in spaimă când acela a incercat să muşte din carnea Sa.
Asa a proorocit Isaia:
“Tu iadule te-ai infricoşat când L-ai intâlnit pe El”.

Iadul s-a infricosat pentru că a fost invins.
S-a infricosat pentru că a fost făcut de rusine.
S-a inspăimântat pentru că a fost distrus.
S-a inspăimântat pentru că i s-a luat puterea.
S-a inspăimântat pentru că este acum neputincios.

Iadul a luat un trup si a descoperit pe Dumnezeu.
A luat pământ si a descoperit Cer.
A luat ce a văzut si a fost coplesit de ceea ce nu văzuse.
O moarte, unde-ti mai este coasa?
O iadule, unde iti mai sunt izbânzile?

Hristos a inviat si tu moarte ti-ai pierdut puterea!
Hristos a inviat si cei răi s-au prăbuşit!
Hristos a inviat si ingerii se veselesc!
Hristos a inviat si viaţa a invins moartea!
Hristos a inviat cu moartea pre moarte călcând;
Si celor din mormânturi viaţă le-a dăruit!

Că Lui I se cuvine Gloria si Puterea acum şi in vecii vecilor.
Amin!

Lasati un comentariu