Începe demolarea construcţiilor ilegale în Ariile Protejate Râul Tur

• publicat la: 7 May 2012
Începe demolarea construcţiilor ilegale în Ariile Protejate Râul Tur

Începând cu luna aprilie 2012 Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare, în calitate de custode ale Ariilor Protejate Râul Tur a demarat implementarea proiectului intitulat „Poluatorul plăteşte! – inclusiv în Ariile Protejate Râul Tur”, finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc și cofinanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Valoarea totală a proiectului este de 52.450 lei, din care 44.350 este finanţare nerambursabilă, iar 8.100 lei aportul propriu al organizaţiei.

În anii precedenţi a crescut numărul construcţiilor ilegale din Ariile Protejate Râul Tur. Activitățile de realizare a acestor construcţii, de cele mai multe ori în exravilanul localităţilor, sunt activităţi dăunătoare mediului înconjurător, care duc la degradarea sau distugerea habitatelor animalelor şi plantelor ocrotite de lege.

Proiectul prevede următoarele activităţi:

-         Verificarea legalității construcțiilor realizate în arii protejate.

-         Verificarea autorităților administrației publice locale dacă au luat toate măsurile necesare împotriva activităților de construire ilegală și pentru refacerea mediului afectat.

-         Notificarea autorităţilor competente în controlul, sancţionarea şi desfiinţarea construcţiilor ilegale în ariile protejate cu privire la obligațiile lor legale.

-         Acționarea în instanță a proprietarilor/deţinătorilor clădirilor construite ilegal în vederea obținerii unor hotărâri judecătorești pentru desfiinţarea construcţiilor ilegale şi refacerea habitatelor distruse.

-         Executarea hotărârilor judecătoreşti de desfiinţare a construcţiilor ilegale şi refacerea habitatelor distruse.

-         Informarea publicului larg, prin intermediul mass mediei și prin editarea-distribuirea unui buletin informativ.

Prin implementarea proiectului se dorește ca autoritățile administrației publice locale, precum și persoanele fizice și juridice cu proprietăți în Ariile Naturale Protejate Râul Tur să cunoască și să respecte prevederile legale privind executarea construcțiilor în arii protejate și să conștientizeze obligativitatea refacerii mediului prejudiciat.

Concret, prin implementarea proiectului vor fi atinse următoarele rezultate:

- cel puțin 5 autorități ale administrației publice locale obligate la emiterea de dispoziții de desființare a construcțiilor ilegale

- cel puțin 3 acțiuni în instanță pornite împotriva unor persoane fizice sau juridice în vederea desființării unor construcții executate ilegal

- cel puțin 3 construcții ilegale desființate

- cel puțin 3 comunicate de presă emise pentru informarea presei și a opiniei publice despre regimul construcțiilor în arii protejate și despre punerea în aplicare a principiului ”poluatorul plătește”.

- cel puțin 1 buletin informativ cu descrierea cazurilor (acțiunilor în instanță), distribuit on-line.

Lasati un comentariu