Referat câştigător pentru LTC prin Petkaş Cătălin

• publicat la: 25 May 2012
Referat câştigător pentru LTC prin Petkaş Cătălin

Sub sloganul „Două ţări, un scop, succes comun!”, asociaţiile Recolamp România şi Electro-Coord Ungaria, specializate în managementul deşeurilor de surse de lumină, au lansat în luna iulie, la Timişoara, proiectul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România: „Reducerea poluării cu substanţe toxice prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor de surse de lumină în judeţele de la graniţa dintre Ungaria şi România”.

Proiectul isi propune prezentarea importanţei colectării selective a deşeurilor electrice, dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de la instituţii şi companii, identificarea de soluţii concrete pentru colectarea acestora de la populaţie, imbunătăţirea ţintelor de colectare ale României pentru aceste deşeuri şi conştientizarea şi educarea cetăţenilor în spiritul unui comportament responsabil faţă de mediu.

Obiectivele proiectului sunt:

  • creşterea gradului de conştientizare a necesitatii gestionării corecte a deşeurilor de surse de lumină, cu respectarea normelor privind protecţia sănătăţii populaţiei si a mediului,
  • dezvoltarea unui show-room mobil accesibil publicului şi în care vor fi prezentate o serie de elemente interesante şi utile privind necesitatea reciclării surselor de lumină,
  • caravana  evenimentelor de informare şi conştientizare ce vor avea loc in mai multe oraşe din România,
  • programe speciale adresate elevilor, electricienilor, ONG-urilor, etc
  • îmbunătăţirea capacităţii de colectare a acestui tip de deşeu, astfel încât zona respectivă să fie deservită cât mai bine, iar tot mai puţine surse de lumină arse să ajungă in gropile de gunoi, unde pot polua solul si pânza freatică,
  • dotarea cu containere de colectare selectivă a deşeurilor din surse de lumină a cât mai multor generatori profesionali de deşeuri,
  • dotarea cu containere de colectare selectivă a deşeurilor din surse de lumină a punctelor de colectare municipale,
  • parteneriate cu autorităţile centrale şi locale, operatori de salubritate, societate civilă.

Caravana Recolamp a poposit şi la Carei, in drumul ei prin tara.

Scopul prioritar al caravanei a fost informarea careienilor despre importanţa colectării selective a deşeurilor electrice şi electronice pentru păstrarea unui mediu înconjurător curat.

În afară de caravana Recolamp s-a organizat şi un concurs de referate, pe tema reciclării deşeurilor electrice, electrocasnice şi electronice, la care a fost invitat si Liceul Teoretic Carei.

Au realizat referate pe această temă următorii elevii: din clasele a IX-a :Bara Valentin, Bertalan Andrea, Dragoş Alexandra, Nuna Raul, din clasele a X-a :Balog Laura, Borota Renato, Demian Alina, Erdei Andrea, Keszler Erik, Lisnic Smaranda, Petkaş Cătălin, Ştirbu Alexandra, Sava Ionuţ ;din clasele a XI-a :Blideran Flavia, Pop Adriana,Cuibus Valentina iar din clasa a XII-a A :Ciocotişan Anca, Dobocan Roxana, Murariu Diana si Turoţi Mariana.

În urma evaluării referatelor, Liceul Teoretic Carei a primit un videoproiector. Totodată s-a desemnat referatul câştigător, cel  realizat de către elevul Petkaş Cătălin din clasa a X-a A, a cărui recompensă a fost  un program-training şi o vizită de studiu «  Planeta tinerilor » ,împreună cu alţi colegi câştigători din judeţele Arad, Bihor, Satu Mare si Timis.

În cadrul programului s-au desfăşurat activităţi de conştientizare a importanţei reciclării deşeurilor electrice, s-au realizat costume din materiale reciclabile care au fost prezentate în cadrul unei prezentări de modă eco şi s-a vizitat o fabrica pentru reciclarea tuburilor fluorescente din Mezokovácsháza, Ungaria.

sursa LTC Carei

Lasati un comentariu