Pastorala de Crăciun a Arhiepiscopului JUSTINIAN al Maramureşului şi Sătmarului

• publicat la: 19 December 2012
Pastorala de Crăciun a Arhiepiscopului JUSTINIAN al Maramureşului şi  Sătmarului

J U S T I N I A N
Din mila lui Dumnezeu,
Arhiepiscop al Maramureșului și Sătmarului
Iubitului cler, cinului monahal,
dreptcredinciosului nostru popor din Episcopia
Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului:
Har, binecuvântare și pace de la Dumnezeu
iar de la noi, calde urări de liniște și fericire
pentru Sfintele Sărbători ale Nașterii Domnului
”Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn:
Iată, Fecioara va lua în pântece si va naste fiu
si vor chema numele lui Emanuel.[...]
El va paste turma Sa ca un Păstor
si cu braŃul Său o va aduna.
Pe miei îi va purta la sânul Său
si de cele ce alăptează va avea grijă”.
(Isaia 7, 14; 40, 11)

 

Iubitii mei fii sufletesti,
Într-o zi, din anii trecuti, când atmosfera din tara noastră si din alte părti ale Europei era foarte întunecată, iar cuvântul lui Dumnezeu era oprit pentru a fi vestit liber, în miercurea din Săptămâna Patimilor am auzit o voce a unui frate de a lui Iuda, care a vândut pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,cu 30 de arginti, după cum ne spune Sfânta Scriptură.
Am auzit o voce care-L batjocorea si-L umilea pe Iisus Hristos. Inima si sufletul mi s-au rănit adânc, dar, inspirat de Dumnezeu, am scris cuvintele acestea, prin care am arătat că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu Cel asteptat de tot neamul lui Adam, de la facerea lumii, că Iisus este cel prevestit de toti patriarhii si proorocii din Vechiul Testament. Că Hristos este Cel pe care ni-L prezintă Noul Testament, ca Om desăvârsit, Care prin zămislirea Sa, prin minunile Sale, prin moartea si Învierea Sa,ne-a arătat tuturor că El, Iisus Hristos, este Dumnezeu adevărat prin care toate s-au făcut din câte s-au făcut, după cum ne spune Sfântul Apostol si Evanghelist Ioan (Ioan I, 1-3).
Toti câti cred în El îl ascultă, toti câti îl iubesc pe El devin fii ai lui Dumnezeu, mostenitorii Împărătiei cerurilor, a nemuririi si fericirii vesnice.
Aceasta este credinŃa noastră, aceasta este nădejdea noastră, aceasta este dragostea noastră care a luminat si ne luminează viaŃa dintotdeauna.
Mesajul pe care îl ascultați nu este numai un cuvânt pastoral, pe care slujitorii altarelor îl citesc la marile praznice fiilor nostri duhovnicesti, ci aceasta este un mesaj, un cuvânt, care se adresează la toti cei ce doresc să găsească un moment de liniste si bucurie în viată.
Pacea, linistea, bucuria si fericirea în viată o aflăm numai dacă găsim pe cineva care ni le poate asigura, care ne poate da un cuvânt, care să ne asigure toate acestea în sufletul nostru. Acest lucru ni-l poate oferi numai Iisus Hristos, pe Care îl stie toată lumea de pe pământ, dar pe Care îl cunosc foarte put ini, pentru că nu este suficient să stii pe cineva pentru a dobândi liniste, bucurie, pace si fericire.
Este cu totul altceva să cunosti pe cineva, să-l asculti, să-l urmezi, să-i dăruiesti lui gândurile tale,dorintele tale, viata ta, ca apoi viata ta să se umple de lumină, de dor, de dragoste fată de acel Cineva.
Acum, cu ocazia sfântului si marelui praznic al Nasterii Domnului, în care crestinii trăiesc din nou zile de bucurie, zile frumoase si sfinte, am hotărât să vă adresez acest cuvânt ca pe un sfânt dar, în speranŃa că îl veti primi, că îl veti citi, căutând să-L cunoasteti pe Iisus Hristos.

Doresc ca bucuria voastră să rămână, credinta voastră să se înmultească si să crească, ca în lumea de azi atât de nelinistită si bolnavă cu sufletul, iar cuvintele mele să vă aducă un moment de tărie, pace si liniste sufletească.
Fratilor mei, binecuvântatilor slujitori ai lui Dumnezeu, care se jertfesc la sfintele altare, le adresez un cuvânt, pentru a alege cuvintele care vor crede ei a fi de folos pentru sufletele credinciosilor,la acest măret  Praznic al Nasterii Mântuitorului Hristos.
Această scrisoare pastorală am intitulat-o simplu: HRISTOS, pentru că acest nume este mai presus de orice nume, atât din cer cât si de pe pământ sau din cele dedesubt ale pământului (Filipeni 2,9-11).
Îndemn pe toti binecredinciosii care cred si îl iubesc pe Iisus Hristos să se închine, în anul care urmează 2013, în fata sfintei icoane a Fiului lui Dumnezeu si să zică: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă pe mine păcătosul”. Aceasta este rugăciunea lui Iisus pe care o rostesc mereu sfinŃii si monahii în chiliile lor, dimineata în zori, seara în amurg si la miezul noptii.
Această rugăciune: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă pe mine păcătosul(a)”, întăreste în sufletul nostru credinta si dragostea în Iisus, care este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu. După cum Soborul celor Doisprezece Apostoli au mărturisit în fata Domnului
Hristos, când El i-a întrebat: „cine zice lumea că sunt Eu, Fiul Omului?”. „Tu esti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu”, au răspuns într-un glas Cei Doisprezece Apostoli (Mt. 16, 16).
La această întrebare: „Dar voi cine ziceti că sunt Eu?”, împreună cu Apostolii, toti martirii,sfintii, cuviosii si toti crestinii, de două mii de ani, strigă într-un glas: „Tu esti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu”.
Aceeasi întrebare dacă s-ar pune vouă astăzi, ce ati răspunde în fata lui Dumnezeu? Cine ati zice că este Iisus Hristos? Trebuie să răspundeti cu vorba, dar si cu fapta voastră, pentru că de acest răspuns depinde mântuirea si fericirea voastră, mântuirea si fericirea lumii. Amin.
+JUSTINIAN
ARHIEPISCOP AL MARAMUREȘULUI ȘI SĂTMARULUI

Lasati un comentariu