Jaf şi haos la privatizarea Distribuţiei Electrice a României

• publicat la: 30 January 2013
Jaf şi haos la privatizarea Distribuţiei Electrice a României

Auditul efectuat de Curtea de Conturi a României în 2011 scoate la iveală fapte incredibile de jaf ale celor care au luat de la statul român cele cinci distribuţii de energie electrică – SC Electrica Banat SA (vândută în 2004), SC Electrica Dobrogea SA (vândută în 2004), SC Electrica Muntenia Sud SA (vândută în 2007) – toate trei achiziţionate pe bani puţini de ENEL, SC Electrica Moldova SA, vândută în 2005 către E.ON, şi SC Electrica Oltenia SA, vândută în 2005 către CeZ. Cei trei “investitori strategici” nu au făcut decât să exploateze la sânge societăţile pe care guvernanţii români le-au dat cu generozitate, s-au şters la dos cu prevederile contractelor de privatizare, au investit numai din banii luaţi din buzunarele românilor prin majorarea tarifelor, şi nu din propriul capital, au luat terenuri despre care statul român nu prea mai ştie nimic. Iar cei puşi să vegheze la interesele statului român – demnitari şi înalţi funcţionari publici de la Ministerul Economiei, de la Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) şi de la SC Electrica SA – s-au purtat precum slugile fanariote altădată!

În continuare, cotidianul.ro vă prezintă radiografia jafului incredibil – cu metode şi sume – la care a fost supus unul dintre serviciile publice strategice ale României – Distribuţia şi Furnizarea Energiei Electrice. Iar aceşti „investitori strategici” îşi freacă în continuare palmele pentru că urmează să ia şi restul de acţiuni „reziduale” ale Distribuţiei şi se pregătesc să înhaţe şi Producţia de Energie. Pentru că aşa a dictat Fondul Monetar Internaţional iar slugile sale din conducerea României execută ordinele, întocmai şi la timp!

Auditul Curţii de Conturi a urmărit verificarea modului de îndeplinire de către părţi a clauzelor cuprinse în contractele de privatizare a societăţilor comerciale al căror obiect de activitate priveşte energia electrică.

Concret, experţii Curţii de Conturi au verificat pe fond modul în care a fost organizată activitatea de urmărire a respectării, de către părţi, a clauzelor stipulate în contractele de privatizare şi măsurile întreprinse pentru apărarea intereselor statului, stadiul şi modul de soluţionare a acestora.

Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) îi revin obligaţiile de a exercita, în numele Ministerului Economiei, atribuţiile acestuia de instituţie publică implicată în domeniul privatizării şi de a derula, în numele ministerului, activităţile legate de exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile şi companiile naţionale şi la celelalte societăţi comerciale din portofoliul acestuia, în limitele competenţelor aprobate, în conformitate cu prevederile legale.

Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica SA, care are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, precum şi exploatarea şi dezvoltarea sistemelor de distribuţie, a avut calitatea de Vânzător în cazul contractelor de privatizare a SC Electrica Banat SA (contract încheiat în 2004 cu ENEL), SC Electrica Dobrogea SA (contract încheiat în 2004 cu ENEL), SC Electrica Moldova SA (contract încheiat în 2005 cu E.ON), SCElectrica Oltenia SA (contract încheiat în 2005 cu CeZ) şiSC Electrica Muntenia Sud SA – “perla coroanei” (contract încheiat în 2007 cu ENEL).

Au fost constatate abateri de la prevederile legale privind monitorizarea modului de derulare a contractelor de privatizare a societăţilor din domeniul energiei electrice, precum şi respectarea clauzelor contractuale.

Jaf de peste 600 de milioane de euro

Printre cele mai grave abateri este nedeterminarea Societăţii, de către Cumpărător, să utilizeze Preţul Acţiunilor Nou Emise în scopul finanţării investiţiilor necesare pentru dezvoltarea activităţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice.

Abaterea aceasta s-a constatat în cazul tuturor celor cinci contracte de privatizare.

În cazul Contractului privind privatizarea SC Electrica Banat SA s-a constatat nerespectarea de către Cumpărător, în calitatea sa de acţionar majoritar, a obligaţiei de a determina societatea să utilizeze Preţul Acţiunilor Nou Emise, în sumă de 46.662.000 euro, în scopul finanţării investiţiilor necesare pentru dezvoltarea activităţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, cu influenţă directă asupra calculului tarifelor de distribuţie a energiei electrice. Investiţiile, realizate conform Planului de Afaceri, au fost efectuate exclusiv din fluxurile de numerar generate de activitatea curentă. Pentru nerespectarea prevederilor contractuale, SC Electrica SA a acţionat în instanţă cumpătorul, solicitând “50 la sută din Preţul Acţiunilor Nou Emise”, conform contractului de privatizare. La data controlului acţiunea se afla pe rolul instanţei de judecată la Curtea Internaţională de Arbitraj de la Paris.

În cazul Contractului privind privatizarea SC Electrica Dobrogea SA s-a constatat nerespectarea de către Cumpărător, în calitatea sa de acţionar majoritar, a obligaţiei de a determina societatea să utilizeze Preţul Acţiunilor Nou Emise, în sumă de 32.351.000 euro, în scopul finanţării investiţiilor necesare pentru dezvoltarea activităţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, cu influenţă directă asupra calculului tarifelor de distribuţie a energiei electrice. Pentru investiţiile realizate conform Planului de Afaceri nu s-a utilizat de către societate Preţul Acţiunilor Nou Emise conform clauzelor contractuale, acestea fiind efectuate exclsuiv din fluxurile de numerar generate de activitatea curentă. Pentru nerespectarea prevederilor contractuale, SC Electrica SA a acţionat în instanţă cumpărătorul, solicitând “50 la sută din Preţul Acţiunilor Nou Emise”, conform contractului de privatizare. La data controlului, acţiunea se afla pe rolul instanţei de judecată la Curtea Internaţională de Arbitraj de la Paris.

În cazul Contractului privind privatizarea SC Electrica Moldova SA s-a constatat că în condiţiile în care societatea trebuia să utilizeze suma de 67.589.000 euro, reprezentând Preţul Acţiunilor Nou Emise, în scopul finanţării activităţii de modernizare, retehnologizare, întreţinere, dezvoltare şi de protecţie a mediului în domeniul distribuţiei şi furnizării de energie electrică, conform planului de afaceri, investiţiile, realizate conform Planului de Afaceri, au fost finanţate din surse proprii ale societăţii. Pentru neutilizarea preţului de subscriere, de către societate, în scopul efectuării investiţiilor prevăzute în Planul de Afaceri, la data controlului SC Electrica SA se afla în litigiu cu Cumpărătorul la Curtea Internaţională de Arbitraj de la Paris.

În cazul Contractului privind privatizarea SC Electrica Oltenia SA s-a constatat că în condiţiile în care societatea trebuia să utilizeze suma de 102.073.000 euro, reprezentând Preţul Acţiunilor Nou Emise, în scopul finanţării activităţii de modernizare, retehnologizare, întreţinere, dezvoltare şi de protecţie a mediului în domeniul distribuţiei şi furnizării de energie electrică, conform planului de afaceri, investiţiile realizate conform Planului de Afaceri au fost finanţate din sursele proprii ale societăţii. Pentru nerespectarea clauzei din contract privind utilizarea preţului de subscriere de către societate în scopul efectuării investiţiilor prevăzute în planul de afaceri, SC Electrica SA nu a procedat până la data controlului, la notificarea cumpărătorului şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de contractul de privatizare, în vederea îndeplinirii obligaţiilor convenite.

În cazul Contractului privind privatizarea SC Electrica Muntenia Sud SA s-a constatat că în condiţiile în care în perioada 2009-2011 societatea trebuia să utilizeze suma de 425.237.000 euro, reprezentând preţul de subscriere, în scopul finanţării activităţii de modernizare, retehnologizare, întreţinere, dezvoltare şi de protecţie a mediului în domeniul distribuţiei şi furnizării de neregie electrică, conform Angajamentului Anticipat de Investiţii, nu au fost prezentate în timpul controlului documente din care să rezulte modul de utilizare a preţului de subscriere.

La OPSPI, neglijenţă criminală

Şefiii de la OPSPI, cei plătiţi regeşte, se fac vinovaţi de neurmărirea transmiterii trimestriale de către SC Electrica SA a rapoartelor referitoare la modul de derulare a clauzelor din contractele de privatizare a celor cinci societăţi privatizate!

La Electrica SA, nereguli penale

În sarcina celor care au condus SC Electrica SA, compania din care “au zburat cei cinci pui de aur”, sunt cele mai grave “fapte”:

  • neefectuarea demersurilor în vederea obţinerii Certificatelor de Atestare a Dreptului de Proprietate (CADP) pentru terenurile aflate în administrarea societăţilor la momentul privatizării acestora, nemajorarea capitalului social al societăţilor privatizate, prin aportul în natură al Vânzătorului cu valoarea suprafeţelor de teren pentru care au fost obţinute (înainte sau după privatizare) certificate de atestare a dreptului de proprietate. Abaterea s-a contatat în cazul tuturor celor cinci contracte de privatizare;
  • neînregistrarea sau înregistrarea cu întârziere de către SC Electrica SA, în “Registrul unic de contracte, achiziţii de bunuri şi servicii”, a contractelor de privatizare;
  • organizarea cu întârziere, de către SC Electrica SA, a activităţii de monitorizare a modului de îndeplinire a clauzelor din contractele de privatizare; netransmiterea trimestrială, de către SC Electrica SA către OPSPI, a rapoartelor trimestriale privind modul de derulare a clauzelor din contractele de privatizare, pentru perioada 2005-2012. Activitatea de monitorizare a modului de îndeplinire a clauzelor din contractele de privatizare a fost organizată începând cu anul 2007, cu o întârziere de aproximativ trei ani de la încheierea primelor contracte de privatizare. SC Electrica SA nu a transmis trimestrial, către OPSPI, rapoarte privind modul de derulare a clauzelor din contractele de privatizare, începând cu anul 2005, aşa cum prevedea HG 881/2004;
  • modificarea, de către Cumpărător, în cadrul perioadei de restricţie, a Planului de Afaceri Iniţial, fără acordul scris al SC Electrica SA. Abaterea s-a constatat în cazul derulării Contractului pentru privatizarea SC Electrica Moldova SA….cotidianul.ro

comentarii

de Horia Mărieș la 31 January 2013 - 03:49

Iar jaf, iar haos, iar corupție?

Întrebare: CÂND VA FI BINE ÎN ROMÂNIA?

Răspuns: Atunci când în România un poliţist poliglot va ajuta un ţigan ostenit de muncă să se urce într-un tren cu suspensie magnetică în care călătoresc funcţionari bugetari bogaţi şi antreprenori cinstiţi pentru a fi martori la un proces intentat unor politicieni corupţi….

Lasati un comentariu