Studenţii vor avea 24 de călătorii reduse cu 50% pe an, la trenurile interregio

• publicat la: 20 ianuarie 2013
Studenţii vor avea 24 de călătorii reduse cu 50% pe an, la trenurile interregio

Studentii vor beneficia intr-un an scolar (1 octombrie – 30 septembrie), pentru transportul feroviar, de 24 de calatorii simple cu reducere de 50% din tariful trenurilor interregio,clasa  a II-a, conform unui proiect de Hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor.

Proiectul, aflat in dezbatere publica, aduce precizari clare referitoare la calatoria elevilor si studentilor pe calea ferata: rangul de tren si clasa la care se acorda reducere la transport, numarul de calatorii si perioada in care elevii si studentii beneficiaza de reducerea de 50% la transportul pe calea ferata, cine deconteaza contravaloarea calatoriilor efectuate de către elevi sistudenţi.

Conform proiectului, elevii din invatamantul obligatoriu si liceal acreditat/autorizat beneficiaza de tarif redus cu 50% pentru transportul pe calea ferata si cu metroul, in tot timpul anului calendaristic. Studentii beneficiaza de tarif redus cu 50% pentru transportul pe calea ferata si cu metroul, in tot timpul anului scolar, care este cuprins intre 1 octombrie si 30 septembrie.

Cheltuielile aferente acestor reduceri vor fi finantate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

Pentru transportul pe calea ferata si cu metroul, acordarea de tarife reduse cu 50% se va face si pe baza de abonamente lunare eliberate elevilor si studentilor de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori ŤC.F.R. – Calatoriť – S.A.,operatorii de transport feroviar de calatori si de catre Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” S.A.

Eliberarea biletelor de calatorie si a abonamentelor lunare pentru elevi si studenti, cu tarife reduse cu 50%, se face contra cost, in baza carnetelor de elev sau a legitimatiei de student pentru reducere transport, vizate la zi pentru anul scolar in curs de catre conducatorii institutiilor de învăţământ.

Pentru studenti eliberarea legitimatiilor de calatorie cu reducere 50% din tariful trenurilor interregio se face in baza legitimatiei de student pentru reducere transport si a carnetului de cupoane pentru calatoria studentilor pe calea ferata cu reducere de 50%.

Ministerul Educatiei Nationale va asigura tiparirea legitimatiilor pentru reducere la transport si a carnetelor de cupoane care se repartizeaza institutiilor de invatamant superior.

Pentru reducerile de tarif acordate elevilor si studentilor, potrivit legii, pentru transportul pe calea ferata si cu metroul, Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori ‘C.F.R. – Calatori’ – S.A., operatorii de transport feroviar de calatori, respectiv Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti ‘Metrorex’ S.A., vor primi lunar din bugetul Ministerului Transporturilor sumele justificate prin deconturi, cu incadrare in bugetul aprobat.

In cazul in care bugetul anual aprobat nu permite plata deconturilor in anul fiscal curent, deconturile respective vor fi achitate din bugetul anilor urmatori.

sursa ziare.com

Lasati un comentariu