28 februarie-Ziua Protecţiei Civile

• publicat la: 27 februarie 2013
28 februarie-Ziua Protecţiei Civile

Şi în acest an, la 28 februarie aniversăm Ziua Protecţiei Civile şi sărbătorirea a 80 de ani de la înfiinţarea primelor structuri de protecţie civilă, dată la care în anul 1933 s-a semnat Înaltul Decret Regal nr. 468, prin care se aproba Regulamentul Apărării Pasive, astfel se înfiinţau primele structuri cu atribuţii de apărare civilă din România.

Evoluţia ştiinţei, creşterea ponderii tehnicii în structurile militare şi implicit adaptarea principiilor de ducere a războiului a expus populaţia civilă efectelor distructive într-o măsură  dramatică , astfel încât în conflictele sfârşitului de mileniu raportul pierderilor umane depăşea 100 de civili la 1 militar .

Dintotdeauna omenirea a fost confruntată cu catastrofe  de origine naturală sau rezultând direct sau indirect din activitatea omului. Omul s-a străduit continuu să le prevină, să le combată, să le diminueze consecinţele fără ca totuşi să reuşească vreodată să atingă acest obiectiv într-o manieră eficace.

Primul organism destinat asigurării protecţiei populaţiei civile în România a luat fiinţă în anul 1933, în cadrul Ministerului de Interne, prin decret regal fiind aprobat „Regulamentul Apărării Pasive ” din România, Apărarea Pasivă română avea rolul de a asigura protecţia populaţiei civile împotriva atacurilor aeriene. În timpul celui de-al doilea război mondial, a fost organizat Comandamentul Apărării Pasive, subordonat nou înfiinţatului Minister al Aerului şi Marinei. După război structurile de apărare pasivă au fost subordonate Ministerului Forţelor Armate.

Ca ţară europeană , România, s-a angajat încă din 1980 să respecte cerinţele Convenţiei de la Geneva din 1949 privind protecţia victimelor din conflictele armate şi să se alinieze celorlalte state vest europene cu experienţă îndelungată în domeniul protecţiei civile , dar numai după schimbarea sistemului politic şi economic generat de Revoluţia din decembrie 1989, au fost posibile schimbări esenţiale. Modernizarea Protecţiei Civile, după această dată, a fost un proces complex şi destul de dificil, ţinând cont de cadrul legislativ, de necesarul logistic, de pregătirea şi chemarea oamenilor pentru această meserie vocaţională.

Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă din România se înfiinţează din anul 2004 şi au rezultat în urma fuzionării organismelor de protecţie civilă şi a celor de pompieri militari, incluzând militari şi civili, inspectori şi tehnicieni, funcţionari publici şi personalul de execuţie, cu toţii aflaţi în serviciul comunităţii.

     Legea Protecţiei Civile 481 din 2004 se doreşte a fi un act normativ care să integreze protecţia civilă în Sistemul Naţional al Managementului Situaţiilor de Urgenţă păstrându-i  sarcinile specifice.

Organismele militare şi civile ale protecţiei civile – aflate într-un profund proces de reformă, de modernizare şi organizare – şi-au dus la bun sfârşit, cu devotament şi profesionalism, atribuţiile ce le revin atât în acţiunile de intervenţie în zonele de risc, pentru combaterea efectelor inundaţiilor, a alunecărilor de teren, a înzăpezirilor sau accidentelor rutiere, cât şi cu prilejul aplicaţiilor judeţene, a exerciţiilor de alarmare publică .

Cunoaştem cu toţii că, în ultima perioadă, ne-am confruntat cu inundaţii, alunecări de teren, incendii, accidente rutiere, iar în multe zone ale judeţului confruntarea dintre om şi natură a luat proporţiile unei adevărate bătălii pe viaţă şi pe moarte.

Toate acestea   nu ar fi fost posibile fără implicarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a instituţiilor deconcentrate judeţene, a operatorilor publici şi privaţi şi a cetăţenilor judeţului. Merită subliniat sprijinul Instituţiei Prefectului, a preşedintelui Consiliului Judeţean  şi a instituţiei pe care domnia sa o reprezintă.

Remarcăm contribuţiile deosebite, de-a lungul anilor, ale unităţilor şi formaţiunilor Ministerului Administraţiei şi Internelor,  Ministerului Apărării Naţionale, ale formaţiunilor de Cruce Roşie şi cele ale Poliţiei Locale, pentru modul cum au realizat cooperarea cu Protecţia Civilă în vederea înlăturării consecinţelor unor dezastre, pentru salvarea de vieţi omeneşti şi limitarea pagubelor materiale .

Efortul comun al acestora a asigurat securitatea comunităţilor, orice viaţă scoasă din primejdie, orice bun salvat a constituit un succes şi o misiune îndeplinită.

Astăzi, Protecţia Civilă, componentă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă îşi demonstrează pregnant poziţia de mesager al omeniei, priceperii şi tenacităţii ostăşeşti, afirmându-şi constant dimensiunea internaţională a activităţii sale sub deviza “CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA”.

În toate aceste situaţii limită, personalul de intervenţie al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al judeţului Satu Mare şi-a dovedit rolul şi rostul în sprijinul populaţiei civile sau a unor obiective economice, sociale şi administrative.

La această zi aniversară – Ziua Protecţiei Civile – comanda Inspectoratului aduce mulţumiri tuturor celor implicaţi în managementul Situaţiilor de Urgenţă şi adresează  slujitorilor acestei nobile arme sincere urări de sănătate, bucurie, fericire şi multe împliniri profesionale şi personale alături de tradiţionalul .

 

La mulţi Ani !

Lasati un comentariu