Examenul de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului postliceal

• publicat la: 5 February 2013
Examenul de certificare a calificării  profesionale pentru absolvenții învățământului postliceal

În perioada 28 ianuarie-4 februarie 2013 s-a desfășurat examenul de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului postliceal, cu durata de școlarizare de trei semestre. Examenul s-a desfășurat în conformitate cu metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de certificare a învățământului profesional și tehnic preuniversitar în vigoare.

Examenul a avut loc în trei centre de examen:

-          Colegiul Tehnic de Transporturi și Telecomunicații ”Ion I. C. Brătianu” Satu Mare, cu unitatea de învățământ arondată Colegiul Tehnic ”Traian Vuia” Satu Mare, în care s-a desfășurat examenul pentru anul II școală postliceală, domeniul Transporturi, calificările: Tehnician transporturi auto interne și internaționale, respectiv Tehnician instructor auto.

-          Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” Carei care a organizat examenul pentru anul II școală postliceală, calificarea Analist programator, domeniul Informatică.

-          Liceul Tehnologic ”Simion Bărnuțiu” Carei, care a fost organizat examenul pentru anul II școală de maiștri, calificarea Maistru mecanic, domeniul Mecanică.

 

Examenul de absolvire a școlii postliceale și a școlii de maiștri a constat într-o probă practică, o probă scrisă și susținerea unui proiectului realizat de candidați.

Proba practică a avut ca scop confirmarea, în condiții de examen, a dobândirii unor competențe considerate esențiale și specifice pentru calificarea respectivă.

Conținutul subiectelor de la proba scrisă a avut în vedere standardul de pregătire profesională al fiecărei calificări.

Elaborarea și susținerea proiectului a dat posibilitatea candidaților să își prezinte performanțele în utilizarea competențelor dobândite pentru rezolvarea unor probleme practice privind organizarea și desfășurarea proceselor tehnologice, acțiunilor și activităților din domeniul calificării, rezolvarea de studii de caz etc.

Au fost declarați ”admiși” candidații care au obținut cel puțin media șase calculată din notele obținute la proba practică, proba scrisă și susținerea proiectului. În cele trei centre de examen au fost înscriși 65 candidați, s-au prezentat la examene 63 și au promovat 63.

 

Lasati un comentariu