Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei a găzduit un cerc pedagogic

• publicat la: 5 April 2019
Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei a găzduit un cerc pedagogic

Vineri, 5 aprilie 2019, la Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” din Carei, a avut loc cercul pedagogic al cadrelor didactice  din învățământul profesional și tehnic – domeniile Economic, Comerț, Turism și alimentație.

Cuvântul de deschidere a fost adresat de prof. Micovschi Adrian, director al Liceului Tehnologic “Iuliu Maniu” Carei.

Responsabilul desemnat de către ISJ Satu Mare pentru organizarea cercului pedagogic  este prof. ec. Govor Aurelia.

La această activitate metodică au participat 37 cadre didactice din județ, de la liceele care pregătesc elevi în domeniile mai sus menționate: Liceul Tehnologic „ Ionita G. Andron” Negrești-Oaș, Liceul Tehnologic „George Barițiu Livada”, Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” Satu Mare, Liceul Teologic Romano-Catolic “Ham Janos” Liceul Romano-Catolic  „Josephus Calasantius„ Carei și bineințeles gazda cercului pedagogic, Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” Carei.

Temele abordate  la cercul pedagogic :

-  Dezvoltarea parteneriatelor școală-operatori economici. Bune practici în implicarea tutorelui și a cadrului didactic în evaluarea elevilor la instruirea practică. Conținutul anexei pedagogice;

-  Implementarea Standardelor de pregătire profesională și a curriculumului la clasele a XI-a învățământ profesional, aprobate prin Ordinul MENCS nr. 4121/2016, respectiv Ordinul MEN nr. 3500/2018. Exemple de bună practică în pregătirea examenului de certificare a calificării profesionale;

- Metoda proiectului – învățare prin acțiune practică.

Tema legată de  dezvoltarea parteneriatelor scoală- agenți economici,  a fost abordată de doamna prof. Govor Aurelia de la Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” Carei.

Despre pregătirea examenului de certificare a calificării profesionale , clasa a XI-a învățământ profesional, au oferit exemple de bună practică profesorii Miclea Ramona si Pop Erik de la Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” Carei, pentru calificarea Comercinat-vânzător, iar domnele profesoare Mezat Lavinia și Voineag Silvia de la Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” Satu Mare, pentru calificarea Cofetar-patiser.

Metoda proiectului a fost abordată de prof. ec. Ciucos Monica de la Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” Carei.

Lasati un comentariu