15 Martie – Ziua mondială a consumatorilor

• publicat la: 15 martie 2013
15 Martie  – Ziua  mondială a consumatorilor

La data de 15 martie 1962, J.F.Kennedy, Preşedintele S.U.A., rostea către Congres un mesaj legat de drepturile consumatorilor, susţinând existenţa a patru drepturi fundamentale ale acestora:dreptul la securitate,dreptul la informare,dreptul de a fi ascultat,dreptul de a alege produse si servicii.

Momentul 15 martie 1962 a fost considerat un moment istoric, al naşterii mişcării consumatoriste mondiale. Mai târziu Organizaţia Internaţională a Uniunilor de Consumatori a declarat ziua de 15 martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor.

Cele patru drepturi fundamentale ale consumatorilor au fost extinse de Organizaţia Internatională a  Consumatorilor la opt drepturi, la cele patru adăugându-se:dreptul la despăgubire,dreptul la un mediu înconjurător sănătos,dreptul la asigurarea necesitătilor şi nevoilor vitale,dreptul la educare.

Ziua Mondială a drepturilor consumatorilor a fost prima dată marcată în 1983şi a devenit de atunci o ocazie importantă pentru mobilizarea cetăţenilor.

Realizând importanţa recunoaşterii şi garantării drepturilor consumatorilor O.N.U. a adoptat în anul 1985, prin Rezolutia nr. 39/248/1985: “ Principiile directoare pentru protecţia consumatorilor”’

Potrivit acestui document internaţional, pe baza principiilor discutate, guvernele tuturor ţărilor trebuie să dezvolte şi să menţină o puternică politică de protecţie a consumatorilor, prin măsuri legislative interne adecvate, pârghii şi instituţii capabile să asigure o protecţie reală şi eficientă a consumatorilor.

În conformitate cu acest document internaţional, fiecare guvern trebuie să stabilească priorităţile lui proprii pentru protecţia consumatorilor, potrivit condiţiilor economice şi sociale ale ţărilor şi cu nevoile populaţiei, fără însă, a uita de costurile şi beneficiile măsurilor propuse.

O.N.U. consideră că principiile directoare privind protecţia consumatorului au urmatoarele obiective:

–        să ajute ţările la realizarea şi menţinerea unei protecţii corespunzatoare a consumatorului;

–        să faciliteze producerea şi distribuirea de produse corespunzatoare nevoilor şi cererilor consumatorilor;

–        să încurajeze niveluri ridicate ale eticii celor angajaţi în producerea şi distribuţia produselor şi serviciilor către consumatori;

–        să ajute la ţinerea sub control a practicilor abuzive;

–        să promoveze cooperarea internaţională în domeniul protecţiei consumatorilor;

–        să asigure dezvoltarea pieţei produselor ţi serviciilor, care să asigure consumatorilor acces la o gamă variată de produse şi servicii.

Pornind de la aceste realităţi şi necesităţi, impuse de legile şi mecanismele economiei de piaţă, Romania a adoptat, în august 1992, legea de bază în domeniul protecţiei consumatorilor – Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 – privind protecţia consumatorilor, act normativ considerat piatra de temelie a acestui domeniu, care consacră şi drepturile de bază Problematica drepturilor de bază ale consumatorilor este reglementată în Romania prin Ordonanţa Guvernului nr.21/1992, privind protecţia  consumatorilor, cu modificările şi completarile ulterioare.

În România sunt recunoscute următoarele drepturi de bază ale consumatorilor:

  1. dreptul la protecţia vieţii, sănătăţii, securităţii;
  2. dreptul la protecţia intereselor economice;
  3. dreptul la informare;
  4. dreptul la educare;
  5. dreptul de acces neîngrădit la pieţele de produse şi servicii;
  6. dreptul la despăgubire;
  7. dreptul la reprezentare.

Deşi nu este reglementat expres în O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, ca drept principal al consumatorilor, considerăm că, în România, este recunoscut ca drept de bază şi dreptul la un mediu înconjurător sănătos. Constituţia României în art.35 stipulează că: “Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic. Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi de a ameliora mediul înconjurător”.

În fiecare an, Consumers International, ca organizaţie internaţională a asociaţiilor de consumatori, este preocupată ca “15 Martie – Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor” să aibă ca dezbatere o temă globală unică, de  actualitate pentru consumatori.

Ziua  mondiala  a consumatorilor va fii marcata la Satu Mare prin  urmatoarele actiuni :

1.Conferinta de presa

2.Actiuni de informare si de promovare a drepturilor consumatorilor in cadrul centrelor comerciale din SM  prin impartirea de pliante,  clientii  fiind astfel consiliati despre achizitionarea de bunuri si servicii .

3.Organizarea la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara George Emil Palade   din Satu Mare a  Concursului  National etapa judeteana , ,ALEGE ESTE DREPTUL  TAU ,,pe teme de protectia consumatorilor pentru elevii din clasele  I-  XI    din scolile si liceele din Satu Mare in colaborare cu Inspectoratul  Scolar Judetean  Satu Mare

Lasati un comentariu