Primele Comunităţi Familiale de Evanghelizare la Mănăstirea Franciscană ,,Maica Domnului’’ din Oradea

• publicat la: 23 May 2013
Primele Comunităţi Familiale de Evanghelizare la Mănăstirea Franciscană ,,Maica Domnului’’ din Oradea

În lumina documentelor magisteriale ale Bisericii, familia creştină – pe măsură ce primeşte Evanghelia şi se maturizează în credinţă – devine evanghelizatoare, fiind chemată să fie semn luminos al prezenţei lui Cristos şi al iubirii sale pentru cei care “stau departe”, pentru familiile care încă nu cred şi pentru cele care nu mai trăiesc în coerenţă cu credinţa primită.

Pornind de la această calitate conferită familiei creştine prin sacramentul căsătoriei, după o pregătire prealabilă prin Şcoala de Evanghelizare desfăşurată la propunerea Departamentului pentru pastoraţia familiilor din Eparhia de Oradea, în parohia „ Adormirea Maicii Domnului” sub atenta pregătire a pr. paroh Mihai Vătămănelu, s-au format primele două comunităţi familiale de evanghelizare din parohie, în sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, după participarea la Sfânta Liturghie de seară. Sub îndrumarea pr. paroh credincioşii doritori au luat parte la prima întâlnire a acestor comunităţi.

Au fost stabilite mai întâi cuplurile (familiile) responsabile şi vice-responsabile pentru fiecare comunitate, care au primit binecuvântarea din partea pr. paroh. Cuplurile responsabile pentru cele două comunităţi formate sunt: Aurel şi Simona Cobe, alături de fam. Crecan, în prima comunitate, iar în cea de-a doua Dinu şi Daniela Ferche, alături de fam. Marin. S-a desfăşurat apoi o primă întâlnire a nou-formatelor comunităţi, o primă întâlnire comună, sub îndrumarea pr. Mihai Vătămănelu. Comunităţile familiale de evanghelizare se întâlnesc săptămânal în aulele din oratoriul bisericii, fiecare comunitate separat, punând accent pe o trăire spirituală cristocentrică.

Fiecare întâlnire din cadrul comunităţii familiale de evanghelizare are şapte momente: rugăciunea de laudă; împărtăşirea experienţei de viaţă prin prisma a două întrebări: „Ce a făcut Isus pentru mine în săptămâna aceasta?” şi ,,Ce am făcut eu pentru Isus?”; ascultarea cuvântului lui Dumnezeu şi a cuvântului de învăţătură propus de paroh înregistrat pe un CD; aprofundarea şi ecoul cuvântului lui Dumnezeu în inima fiecărui membru al comunităţii; anunţurile din parohie; rugăciunea de mijlocire; rugăciunea pentru un membru al comunităţii care se află în dificultate. Întâlnirea se încheie de fiecare dată cu rugăciunea „Tatăl nostru”.

În cadrul primei întâlniri am înţeles că Domnul „ne cheamă” spre a duce vestea cea bună celor „săraci”; dacă noi am primit vestea şi ne-am bucurat de ea, am interiorizat-o în noi, atunci suntem capabili să o şi dăruim, pentru ca toţi să reuşească să ia, să „guste” acel cuvânt. Ne bucurăm că Domnul ne-a adunat împreună pentru a face aceste Comunităţi Familiale de Evanghelizare.

Să ne bucurăm pentru că în acest schimb reciproc de credinţă fiecare dintre noi creşte,  devenind în acelaşi timp şi vestitori. Mulţumim Bunului Dumnezeu şi Preacuratei Fecioare Maria pentru momentele de rugăciune şi har, rugându-ne să ne călăuzească prin harul Spiritului Sfânt pe drumul de misiune pe care l-am început în aceste comunităţi familiale de evanghelizare, să reînsufleţim chemarea pe care ne-o adresează Domnul, de a fi uniţi în numele Lui.

Simona Cobe

Lasati un comentariu