Repartizarea pe posturile titularizabile

• publicat la: 8 august 2013
Repartizarea pe posturile titularizabile

Azi, 8 august 2013 s-au afişat rezultatele finale, după contestaţii, la proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013.  

La nivelul judeţului Satu Mare au fost depuse un număr de 98 contestaţii. În urma reevaluării lucrărilor 58 de note au rămas nemodificate, la 9 candidaţi li s-a scăzut nota dintre care un candidat a obţinut notă mai mică decât 5, iar la un număr de 31 candidaţi li s-a mărit nota.

Din cei 31 un număr de 9 candidaţi iniţial cu note mai mici decât 5 au obţinut note mai mari sau egale cu 5, iar un număr de 7 candidaţi care au avut iniţial note mai mici decât 7 au obţinut note mai mari sau egale cu 7.

Astfel, situaţia finală, pe tranşe de medii, la nivelul judeţului Satu Mare se prezintă astfel:

         Candidaţi cu note mai mici decât 5 – 114 candidaţi;

         Candidaţi cu note mai mari decât 5 şi mai mici decât 7 – 180 candidaţi;

         Candidaţi cu note mai mari decât 7 – 255 candidaţi

Procentul final de promovabilitate la nivelul judeţului Satu Mare este de 79,23%.

Mâine, 9 august 2013 va avea loc repartizarea candidaţilor care au obţinut note mai mari sau egale cu 7 atât la proba scrisă cât şi la proba practică, pe cele 131 posturi titularizabile publicate pentru concurs. Repartizarea va avea loc la centrul de concurs, respectiv Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare, conform graficului .

Vineri,9 august 2013

Repartizarea candidatilor care au obtinut note mai mari sau egale cu 7 la proba scrisa si la inspectia speciala la clasa.
 

 

Nr.crt.

 Specialitatea

Ora

Locul

1

Educatoare – secţia maghiara, germană şi ucraineană

900

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare

2

Învăţători – secţia maghiara, germană şi ucraineană

930

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare

3

Învăţători – secţia română

945

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare

4

Educatoare – secţia română

1015

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare

5

Biologie, chimie, fizică

1045

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare

6

Educaţie fizică

1100

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare

7

Arte

1145

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare

8

Istorie,. geografie

1200

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare

9

Limbi moderne

1215

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare

10

Limba şi literatura maghiară

1245

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare

11

Limba şi literatura română

1315

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare

12

Matematică

1345

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare

13

Religii

1400

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare

14

Discipline tehnologice, pregătire practică, educaţie tehnologică

1415

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare

15

Consiliere psihopedagogică, psihopedagogie specială

1430

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare

 

 

 

 

Lasati un comentariu