Încheierea Anului Credinţei în Eparhia de Oradea: Hirotonirea a şapte preoţi şi Sărbătoarea Asociaţiilor

• publicat la: 4 December 2013
Încheierea Anului Credinţei în Eparhia de Oradea: Hirotonirea a şapte preoţi şi Sărbătoarea Asociaţiilor

Sfîrşitul de săptămînă a împodobit în har Catedrala greco-catolică din urbea de pe malul Crişului Repede. Sîmbătă, 30 octombrie, sute de credincioşi au umplut lăcaşul de cult pentru a participa la Sfînta Liturghie de încheiere a Anului Credinţei proclamat de papa Benedict al XVI-lea şi încheiat de către succesorul său, papa Francisc, în Vatican, pe 24 noiembrie, în solemnitatea Cristos Rege, sărbătorită după ritul latin. În cadrul acestui eveniment au fost hirotoniţi şapte preoţi pentru Eparhia de Oradea, celebrându-se totodată şi Sărbătoarea Asociaţiilor de laici de pe teritoriul Eparhiei de Oradea. Evenimentul a fost organizat de către Biroul Pastoral.

.
Înveşmîntată în sărbătoare, Catedrala “Sfîntul Nicolae” i-a primit pe sutele de preoţi ai Eparhia de Orada şi provenienţi din alte eparhii, veniţi în procesiune din curtea Liceului Greco-Catolic “Iuliu Maniu”.

Credincioşii, adunaţi şi ei de pe întreg teritoriul Eparhiei pentru această sărbătoare, au intonat un imn de mărire lui Dumnezeu ceea ce a produs o emoţie trepidantă în fiecare inimă care bătea la unison în acelaşi spirit de credinţă. Fiecare pas care apropia procesiunea de Catedrală însemna o emoţie în plus. În urma procesiunii s-a aflat Preasfinţitul Părinte episcop Virgil Bercea, ierarhul Eparhiei orădene, însoţit de Preasfinţitul Părinte episcop Florentin Crihălmeanu, ierarhul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla, invitat special la acest eveniment. Cei doi ierarhi, flancaţi de diaconi, au dat arhiereşti binecuvîntări poporului prezent.
La începutul Sfintei Liturghii, în semn de recunoştinţă şi apreciere a eforturilor depuse pentru viţa bisericii, PS Virgil a acordat crucea pectorală unui număr de 4 preoţi, slujitori pe teritoriul Eparhiei.

Aceştia sunt: Pr. Paul Popa de la Biroul Pastoral, Pr. Sorin Aurel Roşca paroh la Băiţa, Pr. Ionuţ Dumitru Oprea paroh la Petrani, Pr. Iosif Slobotnic de la Beiuş, Pr. Florin Jula paroh la Vintere. De asemenea, au fost acordate două cruci eparhiale, tot în semn de recunoştinţă domnilor Ovidiu Constantin şi Mihai Carţiş laici greco-catolici, mărturisitori ai credinţei în Hristos.
După citirea Evangheliei, la predică, Preasfinţitul Părinte Virgil a remarcat profunda legătură existentă între textul evanghelic proclamat în ziua pomenirii Sfîntului Apostol Andrei, cel întîi chemat, şi misiunea Preotului. Textul evanghelic de la Luca a făcut referire la urgenţa milosteniei, de care lumea de azi are atît de mare nevoie, şi la datoria fiecărui credincios de a se dezlipi de cele vremelnice pentru a se preocupa de cele de sus, de îmbogăţirea tezaurului pentru cer.

“Vindeţi averile voastre şi daţi milostenie; faceţi-vă pungi care nu se învechesc, comoară neîmpuţinată în Ceruri” – scrie în pericopa de la Luca. Astfel, explicînd Evanghelia, PS Virgil a amintit de această datorie a Preotului, de a se milostivi spre credincioşi învăţîndu-i tainele Împărăţiei Cerurilor, o misiune pe care – a spus Preasfinţia Sa – înaintaşii noştri au varlorificat-o îndelung şi cu multă roadă, dovadă stînd Şcoala Ardeleană şi toate şcolile Bisericii Române Unite precum şi elitele Bisericii noastre care au adus în orice loc şi în orice timp cinste şi onoare Bisericii Greco-Catolice.

.
Ceremonia a continuat după rînduială pînă la momentul hirotonirii. După ieşirea cu Darurile şi după aşezarea lor pe Altar, diaconii candidaţi la Preoţie au ieşit pe solee, locul din faţa iconostasului, pentru a fi prezentaţi ierahului. Au urmat trei metanii şi binecuvîntarea Episcopului. Apoi, rînd pe rînd, au fost conduşi în Altar pentru dănţuire, o procesiune în jurul mesei de jertfă, în cadrul căreia candidaţii trebuie să sărute Sfînta Masă şi cele patru colţuri ale ei, Sfînta Evanghelie, Epigonatul şi inelul Episcopului – semne ale autorităţii depline a ierarhului. Candidaţii au trecut prin faţa ambilor ierarhi prezenţi care i-au binecuvîntat de fiecre dată şi s-au rugat pentru ei. Odată încheiat acest moment, diaconii au îngenuncheat aşezîndu-şi cerbicea lor pe masa Sfîntului Altar, iar episcopul a invocat puterea Spiritului Sfînt. “Dumnezeiescul Har, cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele cu lipsă le împlineşte, rînduieşte pe prea cucernicul diacon (N) în Preot. Să ne rugăm dar pentru acesta, ca să vină peste el Harul întru tot Sfîntului Spirit”.

Astfel, la această invocaţie, Spiritul Sfînt coboară asupra candidaţilor pe care îi sfinteşte şi nu numai asupra lor, ci asupra tuturor celor prezenţi, căci Spiritul nu coboară doar asupra unei persoane ci peste toţi cei de faţă. După aceste rugăciuni prin care onoraţii diaconi s-au ridicat la înalta treaptă a Preoţiei, primirea harului s-a încheiat cu înfăţişarea noilor hirotoniţi înaintea poporului care, plin de emoţie, s-a aflat şi el în stăruitoare rugăciune.

Din Uşile Împărăteşti ale iconostasului, arhiereul a încredinţat noilor preţi semnele văzute ale treptei lor, înveşmîntîndu-i cu ornatele specifice: stihar, patrafir, brîu, mînecuţe şi felon, cu rostirea cuvintelor: “Vrednic este”, la care poporul, ca o confirmare, răspunde la fel: “vrednic este!”. Cel de-al doilea act a urmat după consacrarea Sfintelor Daruri. În Altar, Arhiereul le-a încredinţat noilor hirotoniţi Sfîntul Trup al Domnului: “Primeşte acest Odor şi-L păstrează pe El pînă la a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos, cînd are să-L ceară de la tine”. Iată, aici, legătura indisolubilă între ierarhia sacramentală şi sfintele Taine.
Preoţii nou hirotoniţi sunt: Pr. Burdaş Ciprian, Pr. Bogdan Torjoc, Pr. Cristian Bălănean, Pr. Marcel Rostaş, Pr. Gheorghe Cioară, Pr. Aurel Popa şi Pr. Claudiu Marcel Ardelean, FSE. Toţi preoţii au absolvit cursurile Facultăţii de Teologie Greco-Catolică de Oradea, unii dintre ei absolvind şi cursurile de masterat ale aceleiaşi facultăţi. Pr. Cristian Bălălean este celibatar, Pr. Claudiu Marcel Ardelean este călugăr în Congregaţia Sfintei Euharistii iar ceilalţi cinci preoţi sunt căsătoriţi.
La finalul celebrării, tot într-o atmosferă de emoţie, au fost aduse mulţumiri bunului Dumnezeu, episcopilor prezenţi, preoţilor şi tuturor celor de faţă pentru încredere şi pentru împărtăşirea bucuriei în comuniune de rugăciune.

Tot la final, PS Florentin a dorit să adreseze calde mulţumiri Arhierului nostru, PS Virgil, pentru invitaţia la eveniment, pentru călduroasa primire şi găzduire. În semn de profundă recunoştinţă, Episcopul greco-catolic de Cluj-Gerla a înmînat PS Virgil cea mai înaltă distincţie: Crucea Sfîntului Iosif, simbol al Eparhiei clujene care îl are ca patron spiritual pe logodnicul Născătoarei de Dumnezeu. Distincţia a fost acordată şi în contextul aniversării a 160 de ani de la întemeierea Eparhiei Greco-Catolice de Armenopoli-Gherla, eveniment care s-a desfăşurat săptămînile trecute la Cluj în fastul a numeroase ceremonii comemorative. Totul s-a încheiat cu binecuvîntările noilor Preoţi hirotoniţi acordate întîi Arhiereilor, apoi preoţilor şi credincioşilor.
Emoţie şi har, strîns înnodate între ele, două elemente care au ornamentat în culoare de sărbătoare una dintre cele mai frumoase zile ale Eparhiei de Oradea. Îi mulţumim Domnului pentru harurile revărsate şi pentru noii Preoţi care ne-au asigurat de rugăciunea lor şi de purtarea permanentă în inimă.
Pr. Claudiu Ardelean, CSE/egco.ro

Lasati un comentariu