Sistem electronic de apostilare la Prefectura

• publicat la: 11 December 2013
Sistem electronic de apostilare la Prefectura

Ministerul Afacerilor Interne implementează în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară III Dezvoltarea și Creșterea eficienței serviciilor publice electronice, proiectul Sistem interoperabil centralizat pentru evidența apostilei eliberate de către instituțiile prefectului pentru actele oficiale adminstrative.

Proiectul, în valoare de 2.039.818,61 lei, are ca scop, în primă etapă, implementarea sitemului e-registru pentru apostilele eliberate de instuțiile prefectului.

Beneficiile proiectului se vor regăsi în Dezvoltarea unui serviciu administrativ informatic pentru cetățeni și mediul de afaceri necesar vizualizării online a  datelor referitoare la apostilele eliberate de instituțiile prefectului din România,asigurarea interoperabilității sistemelor informatice folosite de către instituțiile prefectului pentru eliberarea apostilei,crearea unei baze de date centralizate,actualizată în timp real, care să furnizeze  online informații privind actele  oficiale administrateâive pentru care s-a eliberat apostila, operaționalizarea unui  sitem informatic centralizat, eficace și securizat de verificare a apostilelor  eliberate, dezvoltarea competențelor profesionale ale persoanelor responsabile cu  gestionarea bazei de date, cu operarea înregistrărilor precum și cu eliberarea  apostilelor în format electronic (e-apostila), la cerere.

Proiectul va susține procesul de verificare a autenticității apostilelor eliberate  în România pentru actele oficiale administrative astfel încât cetățenii /autoritățile/ instituțiile publice/angajatorii din întreaga lume să poată avea garanția autenticității actelor oficiale emise de autoritățile statului român.

Soluția propusă va integra sistemele din cadrul instituțiilor prefectului, care se vor interconecta cu serverele existente în sediul central MAI din București.

Implementarea proiectului se va finaliza anul viitor în 8 noiembrie.

Lasati un comentariu