Noi ordine de plată pentru achitarea taxelor

• publicat la: 30 January 2014
Noi ordine de plată pentru achitarea taxelor

Contribuabilii utilizeaza, incepând din 27 Ianuarie 2014,noi ordine de plata. Mai exact,Ministerul Finantelor a modificat in decembrie ordinul de plata pentru achitarea  taxelor si impozitelor catre stat, care este valabil din aceasta luna. Intre timp,Fiscul a actualizat de doua ori programul online prin care contribuabilii pot emite  ordine de plata si foi de varsamant. Cea mai recenta modificare dateaza din 16  ianuarie.

Potrivit Ordinului MFP nr. 2007/2013  publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.789 din 16 decembrie 2013 , Finantele au modificat ordinul de plata pentru  Trezoreria Statului (OPT) , iar noul model va putea fi utilizat din 1 ianuarie 2014 .

Acest document reprezinta un instrument de plata pentru efectuarea de plati catre si  de la Trezoreria Statului, fiind utilizat atat de firme, cat si de institutiile  statului, se arata in legislatia aflata in vigoare.

Ordinul MFP nr. 2007/2013 introduce doua noi rubrici in cuprinsul ordinului de plata pentru Trezoreria Statului si anume “Cod angajament”  si “Indicator angajament” , care vor fi completate de catre entitatile publice inrolate in sistemul “Controlul angajamentelor bugetare” .  Atentie!  ANAF a actualizat inca o data, in 16 ianuarie,  programul online prin care  contribuabilii pot emite ordine de plata si foi de varsamant, dupa ce mai facuse o  actualizare a aplicatiei si la finalul lunii decembrie. Cea mai recenta versiune,cea actualizata in 16 ianuarie, este disponibila aici .

Cine utilizeaza ordinul de plata pentru Trezoreria Statului?

Conform legislatiei in vigoare, OPT este utilizat de catre urmatoarele categorii de platitori:

a)  persoane juridice si persoane fizice  (agenti economici si alti platitori),pentru: achitarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, inclusiv restituiri din finantarea anilor precedenti datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor  sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, bugetului Trezoreriei Statului, bugetelor de venituri proprii ale institutiilor publice,inclusiv a sumelor datorate Ministerului Finantelor Publice; achitarea in contul  institutiilor publice a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor prestate,bunurilor livrate si a lucrarilor executate de catre acestea; transferul in  conturile proprii deschise la institutiile de credit sau, dupa caz, la Banca  Nationala a Romaniei al sumelor incasate in conturi deschise la Trezoreria Statului  si alte plati efectuate din aceste conturi, conform reglementarilor legale in  vigoare;

b)  ordonatori de credite , pentru: achitarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale;achitarea obligatiilor catre furnizori si creditori, virari de sume reprezentand  transferuri si subventii, restituiri de venituri bugetare incasate necuvenit;

c)Ministerul Finantelor Publice  si unitatile descentralizate, pentru: restituiri de venituri bugetare incasate necuvenit, compensari si regularizari din bugetul de stat  si din celelalte bugete; virari de sume din fonduri publice gestionate de Ministerul Finantelor Publice in numele statului, inclusiv plati pentru datoria publică internă si externă, rambursări de credite, precum si alte plăţi.Reglementările actuale stabilesc ca ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) poate fi completat de  către plătitori pe suport de hartie sau pe suport electronic, in functie de termenii  si conditiile contractuale convenite cu institutia initiatoare.De asemenea, acest document se utilizează numai pentru decontări in cadrul  Sistemului electronic de plăţi.

sursa adm.financiara.sm

Lasati un comentariu