În atenţia agenţilor economici

• publicat la: 25 februarie 2014
În atenţia agenţilor economici

Va aducem la cunostinta ca in baza prevederilor art. 110^1 alin (2) din OG 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 01.03.2013 a intrat in vigoare Ordinul Presedintelui ANAF nr. 230/2013 pentru aprobarea “Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a ANAF, in spatiul privat al contribuabilului”.

            In acest sens, in vederea reducerii contactului  direct dintre contribuabili si functionarii publici din cadrul organului fiscal si simplificarii accesului la o informatie rapida si exacta, informatiile cuprinse in evidenta creantelor fiscale, care fac parte din dosarul fiscal al contribuabilului, s-au publicat pe pagina de internet a ANAF, asigurandu-se astfel transparenta datelor cuprinse in fisa pe platitor.

Contribuabilul poate accesa spatiul său privat unde vizualizeaza informatii din dosarul fiscal, prin autentificare in baza certificatului digital.

            Pentru a utiliza un cerificat digital pentru accesarea dosarului fiscal, contribuabilul completeaza si depune pe internet formularul 152 – Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat – iar dupa primirea indexului de incarcare, listeaza, semneaza si stampileaza, conform legii, formularul de hartie si il depune la organul fiscal competent insotit de:

-documentul prin care administratorul contribuabilului imputerniceste persoana fizica detinatoare a unui certificat calificat pentru accesarea informatiilor din dosarul fiscal electronic

 -copie a buletinului/cartii de identitate a persoanei fizice detinatoare a cerificatului calificat.

Mentionam in baza celor precizate mai sus ca  Fisa pe platitor  NU  se mai elibereaza pe adresa de e-mail .

Lasati un comentariu