Perimetrele petroliere din vest atribuite din 2010 către Mol Hungarian OIL & Gas PLC

• publicat la: 18 February 2014
Perimetrele petroliere din vest atribuite din 2010 către Mol Hungarian OIL & Gas PLC

Motto:

Eu nu vă conving, eu demonstrez

Gr.C. Moisil

 Cele 12 perimetre petroliere din vestul ţării sunt pentru gaze de şist

Vom prezenta proba că cele 12 perimetre petroliere din vestul ţării sunt pentru operarea gazelor de şist, destrămând astfel „ceaţa” densă întreţinută peste aceste perimetre. Facem şi câteva observaţii.

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) a lansat, în septembrie 2009, Runda a X-a de Licitaţie pentru acorduri petroliere de concesiune. „Scopul celei de a 10-a Runde de Licitaţie îl reprezintă încheierea de acorduri în vederea explorării şi ulterior a extracţiei de hidrocarburi pentru 30 perimetre de explorare menţionate în Anexa nr. 1.” (Anexa 1 la Ordinul Preşedintelui ANRM nr. 179/3.9.2009) Durata acordurilor petroliere este de 30 de ani cu posibilitate de prelungire de 15 ani în situaţia descoperirii şi exploatării unor zăcăminte, sau înceteaza la sfârşitul fazei de explorare, după 3-10 ani, dacă rezultatele explorării sunt negative; redevenţa petrolieră este cuprinsă între 3,5 şi 13,5%”.

Cele 30 de perimetre oferite pentru concesionare sunt localizate astfel: 12 în Depresiunea Panonică, 7 în Dobrogea şi 11 pe platoul continental al Mării Negre (Anexa A).

- Cele 12 perimetre de explorare oferite în Depresiunea Panonică (la graniţa de vest) sunt:

E X-1 VOIVOZI (cu 15 perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului);

E X-2 TRIA (cu 13 perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului);

E X-3 BAILE FELIX;

E X-4 TULCA (cu 6 perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului);

E X-5 ADEA (cu 1 perimetru de exploatare exclus din suprafaţa perimetrului);

E X-6 CURTICI (cu 4 perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului);

E X-7 PERIAM (cu 6 perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului);

E X-8 BILED (cu 11 perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului);

E X-9 PAULIŞ (cu 1 perimetru de exploatare exclus din suprafaţa perimetrului);

E X-10 PARTA (cu 7 perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului);

E X-11 BUZIAŞ (cu 1 perimetru de exploatare exclus din suprafaţa perimetrului);

E X-12 CRAI NOU (cu 6 perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului).

- Cele 7 perimetre de explorare oferite în Dobrogea sunt:

E X-13 MĂCIN, E X-14 BABADAG, E X-15 CAPIDAVA, E X-16 EFORIE,

E X-17 COSTINEŞTI, E X-18 VAMA VECHE, E X-19 ADAMCLISI.

Au fost depuse oferte pentru 20 de perimetre, astfel: pentru toate cele 12 din Depresiunea Panonică, pentru 3 (din 7) din Dobrogea şi 5 (din 11) de pe platoul continental al Mării Negre.

Toate cele 20 de perimetre ofertate au fost atribuite, în iunie 2010, din care menţionăm:

- cele 12 perimetre din Depresiunea Panonică: E X-1, E X-5 , E X-6 lui MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC + EXPERT PETROLEUM SRL (Anexa B); E X-2, E X-3, E X-7, E X-8 lui AVERE ENERGY INC. (acum EAST WEST (15%) şi NIS PETROL SRL (85 %))(Anexa C); E X-4 lui CLARA PETROLEUM LTD.; E X-9, E X-11 lui UNIVERSAL PREMIUM SA; E X-10 lui AUDAX RESOURCES LTD.; E X-12 lui MOESIA OIL AND GAS PLC. (prin HG 1103/02.11.2011 şi transferat lui MOESIA EXPLORATION SRL (50%) şi NIS PETROL SRL (50%) prin O 284/21.08.2012).

- cele 3 (din 7) perimetre din Dobrogea: E X-17, E X-18, E X-19 lui CHEVRON ROMANIA E&P BV (a se vedea articolul nostru precedent Gazele de şist – III).

Pentru majoritatea perimetrelor atribuite au fost deja semnate Hotărârile de Guvern de aprobare a acordurilor petroliere de explorare-dezvoltare-exploatare. Amintim că prima perioadă, de maximum 10 ani, a unui acord petrolier este cea de explorare; de aici vine şi

inconsecvenţa în denumirea perimetrelor acordate: în unele documente se scrie că sunt perimetre de explorare, în altele (harta din Anexa A) se scrie că sunt perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare.

Observaţii

1) Cu excepţia perimetrului E X-3 BAILE FELIX, toate celelalte 11 perimetre de explorare din Depresiunea Panonică conţin perimetre de exploatare (în care se exploatează deja petrolul şi gazele naturale), care au fost excluse din perimetru. Cum rămâne atunci cu dreptul titularilor acestor perimetre de a solicita extinderea perimetrului, în cazul în care se dovedeşte continuitatea dezvoltării zăcământului în afara limitelor perimetrului acordat iniţial, în cazul în care suprafeţele respective nu fac obiectul unui alt acord petrolier (Legea petrolului 238/2004, Art. 47, alin. (i)) ?

2) S-a văzut în acordurile petroliere desecretizate pentru perimetrele E X-3, E X-7, E X-8 că nu se face în text nici-o referire la gaze de şist sau la gaze neconvenţionale. În acordurile petroliere desecretizate pentru perimetrele E X-17, E X-18, E X-19, am văzut (în articolul nostru Gazele de şist -I) că Chevron a impus adăugarea textului „precum şi gaze neconvenţionale” în definiţia gazelor naturale, ceea ce este ilegal, acest text neexistând în legea petrolului. A.N.R.M. lucrează deci pe „şest” cu gazele de şist.

Dacă în legătură cu cele 4 perimetre (1 din runda a V-a şi 3 din Runda a X-a) deţinute de Chevron, A.N.R.M. recunoaşte acum oficial că sunt pentru operarea gazelor de şist (datorită probabil transparenţei impuse de Chevron), în legătură cu cele 12 perimetre petroliere din vestul ţării există o mare „ceaţă”:sunt sau nu sunt perimetre pentru operarea gazelor de şist (= gaze naturale din argile gazeifere)?

La Curtici, Consiliul local a hotărât în iunie 2013 interzicerea operării gazelor de şist (http://www.finantistii.ro/stiri/perimetrul+Ex-6+Curtici, 27 Iunie 2013),

la Băile Felix încă se mai discută pro şi contra.

Oficiali A.N.R.M. şi oficiali ai companiilor concesionare nu (mai) recunosc că cele 12 perimetre din vest sunt pentru gaze de şist (adică pentru gaze neconvenţionale); declară că sunt pentru gaze convenţionale – doar, doar vor învinge rezistenţa populaţiei (care protestează, pe drept cuvânt, contra gazelor de şist) şi astfel vor reuşi să plaseze primele sonde de explorare. Dar acordurile petroliere sunt pentru 30 de ani, plus încă 15 ani prelungiri – aşa că au timp să-şi schimbe declaraţiile.

Vom prezenta, în final, proba indiscutabilă că toate cele 12 perimetre propuse (şi atribuite) în vest (ca şi cele 7 propuse în Dobrogea (din care 3 au fost atribuite) şi perimetrul mai vechi, Bârlad) sunt programate pentru operarea gazelor de şist.

Asociaţia CNR-CME a înfiinţat Centrul european de excelenţă în domeniul gazelor naturale din argile gazeifere” – pe scurt CENTGAS, în 2012 (Anexa D).

La adresawww.cnr-cme.rose găseşte rezumatul de 100 de pagini (Raport_CENTGAS_100 pag.pdf) al Raportului intitulat „Resurse de gaze naturale din zăcăminte neconvenţionale – potenţial şi valorificare”,elaborat de CENTGAS şi lansat la 15 noiembrie 2013; în acest rezumat, la pagina 95, găsim următorul text, care dovedeşte faptul că atât perimetrul vechi E V-Bârlad (din Runda a V-a) cât şi perimetrele noi E X-1E X-19 (scoase la licitaţie în Runda a X-a), sunt programate pentru gaze de şist:

Proba

Zonele din România programate pentru exploatarea prin fisurare hidraulică a zăcămintelor de gaze de şist sunt următoarele: Bârlad (Vaslui); Voivozi (Bihor); Tria (Bihor); Baile Felix (Bihor); Tulca (Bihor); Adea (Arad); Curtici (Arad); Periam (Timiş); Biled (Timiş); Paulis (Timiş); Para (Timiş); Buzia (Timiş); Crai (Timiş); Macin (Tulcea); Babadag (Tulcea); Capidava (Constanţa); Eforie (Constanţa); Costineşti (Constanţa); Vama Veche (Constanţa); Adamclisi (Constanţa).”

Observaţii finale

(i) Raportul CENTGAS, semnat de 43 de specialişti, susţine, ca şi A.N.R.M., că „LEGEA PETROLULUI NU FACE NICI O DISTINCŢIE ÎNTRE HIDROCARBURILE DIN ZACAMINTE CONVENŢIONALE ŞI NECONVENŢIONALE” (rezumatul de 100 pagini, pag. 82, Fig. 6.1) – afirmaţie demonstrată ca fiind falsă în articolul nostru Gazele de şist – I.

(ii) Dacă fracturarea hidraulică este folosită încă din 1954 în România, în scopul măririi productivităţii sondelor, şi dacă în legislaţia primară a petrolului nu se fac deosebiri între gazele convenţionale şi cele neconvenţionale – cum se afirmă în Raport -, atunci de ce a fost necesar să fie creat acum grupul CENTGAS, special pentru gaze de şist, care să înceapă să scrie rapoarte de promovare doar pentru gazele de şist ?

(iii)Raportul CENTGAS este de fapt o pledoarie pentru operarea gazelor de şist, în favoarea Chevron. Povestea ne aminteşte de afacerea Roşia Montana, unde 9 specialişti au înfiinţat Grupul Independent pentru Monitorizarea Patrimoniului Cultural din Roşia Montană (GIMPCRM), la începutul lui 2011, grup sprijinit logistic de compania R.M.G.C., care a început să publice rapoarte-pledoarii în favoarea proiectului R.M.G.C.. Oare CENTGAS, sau CNR-CME, este sprijinit logistic de compania Chevron?

(iv) Din cele 20 de zone programate pentru operarea gazelor de şist, din care 16 sunt atribuite, site-ul www.infogazedesist.eu (creat de A.N.R.M. în cadrul campaniei de informare şi dezbatere publică legată de gazele de şist, proiect cofinanţat de Uniunea Europeană), se referă doar la zonele deţinute de Chevron- probabil pentru a întârzia revolta locuitorilor din celelalte zone, pentru a întreţine „ceaţa” în perimetrele din vest.

(v) Cum gazele de şist nu pot fi operate (explorate-dezvoltate-exploatate) în România cu legislaţia actuală (aşa cum am demonstrat în articolul nostru precedent, Gazele de sist -III), rezultă că şi operarea gazelor de şist pe cele 12 perimetre petroliere noi din vest,

E X-1E X-12, este ilegală.

Bucureşti, 16 februarie 2014

Afrodita Iorgulescu, doctor în matematică, profesor emerit, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Liana Popa, inginer geolog, director executiv Fundaţia pentru Pluralism

Alexandru Taşnadi, doctor în economie, profesor, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Anexa B

(cele 3 acorduri E X-1 Voivozi, E X-5 Adea şi E X-6 Curtici

ale MOL (70%) şi EXPERT PETROLEUM SRL (30%))

MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company= Mol Hungarian OIL & Gas PLC. (pe scurt MOL) a semnat acorduri de concesiune cu A.N.R.M. pentru trei perimetre. “Blocurile EX-1 Voivozi, EX-5 Adea şi EX-6 Curtici au revenit consorţiului format din MOL (70 %) şi Expert Petroleum (30 %), în urma celei de-a 10-a runde de acordare a licenţelor.

Perioada de explorare este împărţită într-un interval iniţial de trei ani şi o fază opţională de trei ani. Programul iniţial de lucrări cuprinde măsurători seismice 2D şi 3D, urmate de foraje.Pe lângă un potenţial bun de petrol şi gaze, unele perimetre au şi potenţial de resurse neconvenţionale.”
(http://molromania.ro/ro/despre_mol/centrul_de_presa/stiri/2011/mol_semneaz__acorduri_de_concesiune__n_rom_nia/)

MOL operează gaze neconvenţionale în Ungaria, în perimetrele Beru 4 şi Beru 6 (conform http://ir.mol.hu/en/mol-group-2013-half-year-report/ , pag. 8):

Beru4 /unconventional under testing Drilled, fracturing program completed, under testing, long pilot production test.Gas production rate has stabilized at the level of 15 000 m3/d.

Beru6 /unconventional waiting for test Drilling completed, conventional test completed, waiting for hydraulic fracturing

  • Perimetrul EX-6 Curtici, pentru care a fost obţinut acordul petrolier de explorare-

dezvoltare-exploatare prin HG 1185/04.12.2012 de către Mol Hungarian OIL & Gas PLC. (70 %) + EXPERT PETROLEUM SRL (30 %), a fost transferat lui Panfora Oil and Gas SRL prin Ordinul Preşedintelui ANRM Nr. 434/21.12.2012. Panfora Oil & Gas este o filială a Grupului MOL dedicată activităţilor de explorare şi producţie în România.

 cotidianul.ro

Lasati un comentariu