Întruniri săptămânale pentru Comisia Judeţeană de Fond Funciar

• publicat la: 31 March 2014
Întruniri săptămânale pentru Comisia Judeţeană de Fond Funciar

Comisia Judeţeană de Fond Funciar de la nivelul Instituţiei Prefectului Satu Mare s-a reunit azi, 31 martie 2014 pentru a valida, sau invalida, după caz, dosarele înaintate de către Comisiile Locale de Fond Funciar, prin care se solicită punerea în posesie a unor petenţi, pe baza unor sentinţe judecătoreşti definitive.

Şedinţa s-a desfăşurat începând cu ora 13,00 şi a fost condusă de prefectul Eugeniu Avram, respectiv de către şeful Serviciului Juridic din cadrul Instituţiei Prefectului, Cosmin Dorle. Pe ordinea de zi au fost trei puncte, validarea sau invalidarea propunerilor unor comisii comunale, modificarea sau revocarea unor titluri de proprietate, respectiv informare Călineşti Oaş.

Au participat subprefectul Altfatter Tamas, directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitatate Imobiliară (OCPI) Satu Mare, Monica Prodan-Ardelean, directorii unor instituţii deconcentrate, specialişti din Instituţia Prefectului, primari din judeţ şi secretarii unităţilor-administrativ teritoriale pe raza cărora s-au aflat dosarele aprobate astăzi.

Cu acest prilej, prefectul Eugeniu Avram le-a cerut secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale responsabilitate, astfel încât procesul de restituire să se desfăşoare conform graficului, fără întârzieri sau blocaje.

 Mai mulţi secretari de primării au fost atenţionaţi verbal pentru că au transmis dosare de validare incomplete, blocând practic procesul de restituire.

În acest sens, şeful Serviciului Juridic din cadrul Instituţiei Prefectului, Cosmin Dorle a menţionat că următorul pas va fi sancţionarea secretarilor care nu-şi respectă atribuţiile.

Comisia Judeţeană de Fond Funciar de la nivelul Instituţiei Prefectului Satu Mare se va reuni în fiecare zi de luni pentru a aproba dosarele de restituire a terenurilor revendicate de cetăţeni.

Lasati un comentariu