Sedința Comisiei județene de fond funciar

• publicat la: 16 September 2017
Sedința Comisiei județene de fond funciar

Prefectul Darius Filip a condus vineri, 15 septembrie 2017, de la ora 09,00 ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Satu Mare.

Pe ordinea de zi a şedinţei s-au discutat următoarele puncte:

I.  Validarea sau invalidarea propunerilor unor comisii locale ( Halmeu, Livada, Racşa,Căuaş, Botiz, Tiream, Porumbeşti, Cămârzana, Craidorolţ, Berveni, Certeze,Tăşnad, Ardud, Vetiş )

II.    Modificarea / revocarea unor titluri de proprietate ( Halmeu, Livada, Căuaş, Tiream, Turţ, Craidorolţ, Berveni, Sanisalău, Bogdand, Ardud, Tăşnad)

III.   Modificarea / revocarea unor anexe la Legea nr.165/2013 ( Culciu)

IV.   Soluţionarea unor contestaţii :

SA Viitorul Vezendiu a înaintat adresa nr. 1/10.07.2017, contestaţia înregistrată la Comisia locală de fond funciar Tiream sub nr. 1474/10.07.2017, prin care a depus contestaţie privind soluţia propusă de comisia locală de fond funciar la cererea lor privind constituirea dreptului de proprietate asupra terenului de 1, 38 ha teren  de sub constructiile agrozootehnice.

Contestaţia depusă împotriva soluţiei comisiei locale Tiream  a fost depusă de către contestator la comisia locală la data de 10.07.2017, rezultând că  a fost respectată procedura prevăzută  de prevederile art. 27 alin.3 din HG 890/2005.

Din cererea existentă reiese ca aceasta a fost depusă la data de 06.10.2015,   conform Legii nr. 247/2005 ultimul termen de depunere a cererilor pentru constituirea-/reconstituirea dreptului de proprietate a fost data de 30.11.2005

Având în vedere aceste aspecte, din punct de vedere juridic, Comisia judeţeană de fond funciar a respins contestaţia ca inadmisibilă şi netemeinică, conform art. 27 alin. 7 din HG 890/2005 coroborat art. 51 alin. 1 şi 53 din L.18/1991, republicată, modificată şi completată, întrucât   contestatorul  a depus cererea de constituire a dreptului de proprietate tardiv.

V.   Diverse

Discutarea solicitării Primăriei Agriş, referitoare la acordarea sprijinului juridic pentru activitatea comisiei locale de fond funciar.(adresa nr. 1924/08.08.2017)

Lasati un comentariu