Personalul didactic auxiliar din învățământ și-a recâștigat dreptul de a beneficia de gradația de merit

• publicat la: 20 octombrie 2014
Personalul didactic auxiliar din învățământ și-a recâștigat dreptul de a beneficia de gradația de merit

Odată intrat în vigoare Legea Educației Naționale, personalul didactic auxiliar din învățământ și-a pierdut dreptul de a beneficia de gradații de merit. Această hotărâre este nedreaptă, motiv pentru care Federația Sindicatelor Libere din Învățământ avea permanent în lista revendicărilor recâștigarea acestor drepturi.

Fiind una din  revendicările principale ale Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, pe lângă revendicările salariale,  în urma numeroaselor intervenții, și numeroase discuții  și negocieri purtate de conducerea FSLI cu reprezentanții Ministerului Educației și cu membri Guvernului, s-a reușit recâștigarea dreptului personalului didactic auxiliar de a beneficia de gradația de merit. Începând din acest an școlar personalul didactic auxiliar va beneficia de gradația de merit, în cuantum de 16% din totalul personalului didactic auxiliar normat la nivel de județ. Specificăm faptul că această măsură nu afectează numărul de gradații de merit ale personalului didactic, căci și ei la rândul lor beneficiază de 16% din posturile normate pentru personalul didactic.

Pe de altă parte Federația Sindicatelor Libere se luptă în continuare pentru recâștigarea drepturilor privind salariile de merit, salarii care erau acordate cândva la nivelul unităților școlare, și la momentul actual ele nu mai există.

Specificăm că reîntregirea salariilor din sectorul bugetar, și în particular în ramura învățământ, nu a condus și la reîntregirea veniturilor,  ci doar salariilor. Deoarece angajații din învățământ beneficiase cândva de sporuri, drepturi ce nu au fost redate personalului  din învățământ.

 

Victor  Oprea

SLI Satu Mare

 

Lasati un comentariu