Loteria bonurilor fiscale

• publicat la: 14 februarie 2015
Loteria bonurilor fiscale

Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Satu Mare informează că, in Monitorul Oficial  nr. 81 din 30 ianuarie 2015  a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 10 din 28 ianuarie 2015 privind organizarea Loteriei bonurilor fiscale. Principalele prevederi ale acestui act normativ se refera la:

 • Dreptul clientului de a păstra bunul fără să îl mai plătească în cazul unui refuz al agentului economic de a emite bon fiscal.

Incepând cu 1 martie, în cazul în care operatorii economici refuză emiterea şi înmânarea bonului fiscal clientului, acesta are dreptul de a beneficia de bunul achiziţionat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.

 • Aprobarea organizării Loteriei bonurilor fiscale
 • Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani, persoanelor fizice rezidente şi nerezidente în România, deţinătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României.
 • Loteria bonurilor fiscale se organizează lunar sau poate fi organizata si ocazional in urmatoarele situatii:
  a) cu ocazia sărbătorilor legale;
  b) în situaţiile în care la extragerile lunare nu există câştigători două luni consecutive;
  c) în alte situaţii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
 • Se extrag aleatoriu:
  a) un număr cuprins în intervalul dintre 1 şi 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Numărul reprezentând valoarea totală a bonului fiscal rezultă în urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse între 0 şi 9;
      şi
  b) un număr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal
  aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.
 • Conditii cumulative pentru ca bonul fiscal sa fie castigator:

a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcţionează în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;
b) sunt lizibile toate informaţiile obligatorii, aşa cum sunt prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999;
c) are valoarea totală exprimată în monedă naţională, egală cu valoarea extrasă;

d) a fost emis în ziua extrasă;

e) nu are menţionat niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului.

 • Revendicarea premiilor  se face prin depunerea bonului fiscal câştigător, în original, la orice unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, in termen de maxim 30 zile de la data extragerii, alături de copia actului de identitate sau a paşaportului titularului bonului şi de o cerere al cărei model şi conţinut se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, până la data de 30 martie 2015, la propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
 • Plata câştigurilor se face de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor.
 • Valoarea câştigătoare pentru un bon fiscal se determina prin impartirea fondului lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obţinută se rotunjeşte la leu în favoarea câştigătorului.
  În cazul în care într-o lună calendaristică nu există câştigători, fondul de premiere se reportează pentru extragerea următoare.
 • Prima extragere va avea loc pe data de 13 aprilie 2015

      Conform comunicatului de presa postat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, prima extragere va avea loc in data de 13 aprilie 2015(a doua zi de Paşte), fondul de premiere fiind de 1.000.000 lei.

   Sef administratie

Luminita Alina Albu

comentarii

de dimitriu radu mihai la 15 februarie 2015 - 06:57

este unlucru foarte bine venit,macar asa cei care nu au dat pana acum bonuri o for facee se .Dar imi pun intrebarea :la croitorii ,la pantofari etc ce vor vace ,se merge pe principiul reparat fara bon neplatita lucrarea? SUCCES

Lasati un comentariu