Probleme adminstrative la şedinţa de Consiliu Local

• publicat la: 31 March 2016
Probleme adminstrative la şedinţa de Consiliu Local

Joi, 31 martie 2016 a avut loc  şedinţa ordinară a Consiliului Local Carei aferentă lunii martie.

A fost aprobată  preluarea  în domeniul public al municipiului Carei a imobilului situat în Carei, str. Grof Karolyi Sandor nr.2, înscris în C.F. 109946 Carei cu nr top 1969/1 şi 1969/3, curţi   construcţii în suprafaţă de 809 mp, clădirea unde funcţionează Jandarmeria  din Carei.

Tot în cadrul sedintei de joi, a fost aprobată compartimentarea imobilului de pe str. Dr. Ştefan Vonhaz  nr.20, înscris în C.F. 102988 Carei cu nr top 102988, construcţie parter + etaj, proprietatea publică a municipiului Carei.

 

Un numar de 13 persoane au fost scutite de  la plata impozitului pe clădiri şi terenuri situate la adresele de domiciliu, proprietatea persoanelor care au în întreţinere şi/sau  sunt reprezentanţi legali ai unor persoane peste 18 ani, aflate în gradul de handicap grav sau accentuat, încadrate în gradul I de invaliditate.

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele proprietarului şi a persoanei în intreţinere/ adresa de domiciliu/incadrare

Impozit cladiri2016 Impozit teren 2016 Total Nr. şi data cerere

1.

Komaromi Maria pt. Komaromi Natalia Tunde – fiică Str.Agoston nr.8

80

177

257

7871/03.12.2015

2.

Gruden Eva Ella pt. Egyed Andras – fiustr. Josef Attila, nr. 17

219

224

443

7882/04.12.2015

3.

Csokasi Ibolya Emma pt.Csokasi Andrea – fiicăstr. Mihai Viteazu, nr.1, ap.5

133

7

140

2562/27.02.2016

4.

Papp Iudita Ecaterina pt.Csaki Rolland Zoltan – fiuP-ţa 1 Mai, nr.7/8grav – permanent

138

8

146

2781/21.03.2016

5.

Boconcios Maria pt. Boconcios Călin Stelian – fiu,str. Ady Endre, nr. 10, ap.2accentuat – permanent

118

7

125

2782/21.03.2016

6

Maghiar Călin Mircea pt. Maghiar Denisa Marcela – fiică,str. Crişan, nr. 17grav – permanent

10

-

10

2780/21.03.2016

7.

Garlati Romeo pt. Bogdan Rozalia – mamă,str. Eliberării, nr.15grav – permanent

203

138

341

1022/10.02.2016

8.

Lengyel Elisabeta pt. Lengyel Helga – fiică,C-lea Armata Română, nr.11grav – permanent

130

11

141

2783/21.03.2016

9.

Balogh Etelka pt. Balogh Norbert Antal – fiu,str. Eliberării, nr.2, ap.16grav – permanent

99

4

103

2154/09.03.2016

10.

Fogel Maria Ana pr. Fogel Dalma – fiică,srt. Petofi Sandor nr.24, ap.2grav – permanent

86

66

152

401/ 19.01.2016

11.

Varga Helga pt. Varga Susana – fiică,str. Densuşeanu, nr.1Gr.I de invaliditate – permanent

82

114

196

1741/01.03.2016

12.

Bogdan Nandor personalpt. adresă de domiciliu diferită faţa de adresa din C.I.Grav – Permanent

25

69

94

2828/03.03.2016
13. Hargitay Elisabeta pt. Hargitay Zsuzsa – fiică,str.Narcisei, nr.3,Grav – Permanent

131

8

139

2950/23.03.2016

 

Consilierii locali au votat în unanimitate si modificarea Statutului municipiului Carei.

Domeniul public al Municipiului Carei cuprinde:

- străzi, poduri, podeţe, pasaje, pieţe publice, târguri şi oboare publice,  stadion şi zone de agrement

- sisteme de alimentare cu energie termică, de alimentare cu apă şi de canalizare

- sistemul de transport public local

- cimitirele orăşeneşti, statuile şi monumentele (dacă nu sunt declarate de interes naţional)

- locuinţele sociale

- terenuri şi clădiri în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de interes local

- adăposturi de protecţie civilă

Domeniul privat al Municipiului Carei este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea municipiului şi care nu fac parte din domeniul public.

redactia

comentarii

de Horia Mărieș la 31 March 2016 - 16:58

La foarte mare repezeală, fiindcă o să fiu obligat să mai revin asupra acestui subiect, dar și din motive de criză de timp, doar câteva ușoare, tangențiale și foarte fine pleznituri date cu dosul palmei peste boticul finuț al unuia având nănaș-primaș, al unui “careian informat care nu poate fi mavevrat” dar care minte de ingheață toata bălțile și toate apele, exact precum răsuflă.

Îl citez pe individ: “(…) bucureşteanul Mărieş reclamă faptul că firmele care lucrează la master-planul Apaservului au depozitat mormane de pământ pe un teren de-al său. Ciută a anunţat că plângerea penală a fost depusă împotriva societăţii Apaserv, a firmelor care execută lucrări la master-plan, dar şi împotriva primarului Eugen Kovacs, deşi acesta din urmă nu are nicio treabă cu lucrările Apaservului. Se vede că a început deja campania electorală murdară, asortată cu denunţuri şi plângeri penale.”

Iată, in primul rând pentru edificarea celui cu pretinse opinii careiene, dar nu numai, cam în ce constă de fapt așa numita “campanie electorală murdară, asortată cu denunțuri și plângeri penale”:

http://youtu.be/KxYSzUoi0jw

Ii dau insă perfectă dreptate finului sas, atunci când afirmă că “primarul Eugen Kovacs, (…) nu are nicio treabă cu lucrările Apaservului”.

Foarte corect pusă problema de către dânsul, așa și stă de fapt chestiunea zilei, “primarul Eugen Kovacs n-are nici o treabă cu lucrările Apaservului”, așa cum nu are nici un fel de treabă cu nici una din atribuțiile pe care trebuie să le aibă in mod normal un primar al municipiului Carei. Primarul Eugen Kovacs zace in fotoliul ăla al lui de pe la Szarvas Fogadău, exact degeaba, exact de-a moaca, exact ca un gróf asuăjan și doar pentru a tăia zilnic frunză la câini, fiindcă el este de fapt un rătăcit nevinovat in acel fotél. Un venitic, o vinitură.

Lasati un comentariu