Ştrandurile la control

• publicat la: 29 July 2016
Ştrandurile la control

În conformitate cu Programul Tematic de Control al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru trimestrul al III-lea 2016, în perioada 11.07 – 22.07 2016  pe raza judetului Satu Mare s-a desfăşurat o acţiune tematică de control privind respectarea prevederilor legale la prestarea serviciilor în incinta ştrandurilor, piscinelor, bazinelor de înot,  etc, precum si  verificarea  respectarii  conformitatii ,calitatii , conditiilor de comercializare si etichetare a alimentelor comercializate in  chioscurile  si unitatile  de alimentatie  publica  din  incintata stradurilor fiind controlati  16 operatori economici .

S-a urmărit în principal:

1.    legalitatea funcţionării (pentru zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, se va verifica şi existenţa autorizaţiei sanitare conform H.G. 88/2004);

2.   afişarea denumirii unităţii, a codului unic de înregistrare la Registrul Comerţului din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate ale societăţii pentru care este autorizată să funcţioneze şi a programului de funcţionare ;

. existenţa listelor cu tarife şi indicarea tarifelor în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit

. respectarea legislaţiei specifice privind normele de igienă la unităţile de folosinţă publică

.respectarea legislaţiei specifice zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere (pentru ştranduri/locuri de îmbăiere amenajate pe malul lacurilor şi a cursurilor de apă):

Norma de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, aprobată prin HG 88/2004, actualizată.

6.Calitatea alimentelor (inclusiv a preparatelor culinare) şi a băuturilor comercializate:

existenţa documentelor de provenienţă;

verificarea directă a caracteristicilor organoleptice a alimentelor, respectiv, a mâncărurilor preparate existente la comercializare;

starea ambalajelor (integritate, etanşeitate);

încadrarea în cantitatea netă, respectiv volumul net, declarate / respectarea cantitatii/volumului/porţie;

încadrarea în data durabilităţii minimale, respectiv data limită de consum (termen de valabilitate) atât pentru alimentele comercializate ca atare cât şi pentru cele preparate (comercializarea lor în ziua în care au fost preparate);

respectarea reţetelor de fabricaţie pentru mâncărurile preparate;

Condiţii de expunere, prezentare şi comercializare ale alimentelor

respectarea prevederilor legale la transportul şi depozitarea alimentelor ( capacitate de depozitare, starea ambalajelor, respectarea temperaturii de transport/ depozitare / expunere, dotarea spaţiilor de depozitare, etc);

Calitatea serviciilor prestate în unităţile de alimentaţie publică

Dotare bucătării şi saloane de consumaţie

-bucatării – compartimentare şi dotare; starea  vaselor şi ustensilelor din bucătării şi a veselei de servire;existenţa cântarelor/dispozitive verificate metrologic;

- saloane de servire funcţie de tipul şi categoria unităţii (restaurant, bar, unităţi fast-food etc):

Verificarea respectării prevederilor legale privind informarea consumatorilor,  pentru:

alimentele şi băuturile comercializate ca atare;

mâncărurile şi alimentele utilizate la prepararea mâncărurilor;

 Afişarea preţurilor

preţul de vânzare şi preţul pe unitatea de măsură în cazul produselor alimentare comercializate cu amănuntul;

existenţa, după caz, a listei meniu, a listelor afişate sau a etichetelor cu preţurile de vânzare a preparatelor şi a băuturilor oferite consumatorilor în unităţile de alimentaţie publică;   :

Deficiente constatate

Lipsa  afisare  orar de functionare

Lipsa  afisare tarife /preturi   intrare / abonamente.

Lipsa  informatii pe marginea bazinului privind  adancimea bazinelor

Lipsa  evaluarea calitatii apei piscinelor – privind gradul de limpezime

Lipsa informatii  la piscine  privind regulile de utilizare si avertismentele     specifice.

Gresie sparta  la dusurile exterioare si  la caile de acces  in  bazine

Lipsa  afisare  cantitatea neta /portie  si lipsa preturilor la  cockteiluri cu si fara alcool,  la ciorbe si spaghete , pizzza si langosi  si bauturi racoritoare .

Lipsa  ingredientelor si alergeniilor  in listele demeniu la preparatele culinare

 Sanctiuni aplicate

Din cei 16 operatori economici verificati , la 11 operatori economici s-au constatat  abateri  ,fiind sanctionati contraventional cu avertisment si amenzi in valoare de 31.000 lei  si s-au  dispus masuri privind remedierea deficientelor .

Comisar  sef adj

Pinter Maria

 

Lasati un comentariu