Concurs pentru referent contabil la Centrul de Creatie

• publicat la: 24 October 2016
Concurs pentru referent contabil la Centrul de Creatie

În data de 15.11. 2016  CJCPCT Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant  de  referent debutant studii superioare în cadrul Biroului Financiar Contabil  conform H.G. Nr.286/2011.

Depunerea dosarului se va face până la data de  31 Octombrie 2016  la sediul CJCPCT Satu Mare la Biroul Financiar-  Contabil.

Dosarul va cuprinde:

- cererea de înscriere,

- copia actului de identitate,

- copia actelor de studii,

- cazierul judiciar,

- adeverință medicală,

- Curriculum Vitae,

Condițiile necesare pentru ocuparea postului de referent debutant studii superioare sunt:

- studii superioare economice

- competențe de utilizare PC atestate prin certificat

Bibliografia:

- Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare,

- O.U.G. nr 118/2006 privind înființarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale,

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

- Ordinul nr. 2861/2009 emis de Ministerul Finanțelor Publice care prevede inventarierea patrimoniului.                                                                                                       – Legea contabilității nr. 82/1991(republicată) cu completările ulterioare,

- Legea privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile publice nr. 447/2004

Proba de concurs va avea loc în data de 15 Noiembrie 2016 -scris de la ora 10:00,  16 Noiembrie 2016 -interviu de la ora 12:00  la sediul CJCPCT Satu Mare str. Mihai Viteazu nr.32.

Persoana de contact  d -na BOGAN RUS RODICA telefon  0361407511

Lasati un comentariu