Alt careian care câştigă procesul împotriva Primăriei Carei la instanţele dinafara judeţului

• publicat la: 20 ianuarie 2017
Alt careian care câştigă procesul împotriva Primăriei Carei la instanţele dinafara judeţului

Contribuabilul careian Horia Mărieș a câștigat din nou procesul în care partea pârătă a fost U.A.T. Municipiul Carei reprezentată de primarul ing. Eugen Kovács Jenő. Dosarul cu nr. unic 2944/218/2015*.  Subiectul speței: revendicare imobiliară în baza prevederilor Legii nr. 10/2001. Sentința pronunțată în ziua de 19 ianuarie a.c. de Curtea de Apel Oradea este DEFINITIVĂ. Acesta nu este singurul careian care a trebuit să apeleze la instanţe supreme pentru a i se face dreptate, acum 2 ani de zile o familie de pe strada Căplenilor a ajuns la CEDO pentru o palmă de pământ şi a câştigat.

Horia Mărieș a fost nevoit să acționeze din nou în judecată în anul 2015 Primăria Carei fiindcă după judecarea unei spețe absolut identice și a sentinței pronunțate în anul 2013 în dosarul cu nr. unic 11861/83/2012, primarul Eugen Kovács Jenő a refuzat cu ostentație, sfidând în permanență atât legile țării cât și actul de justiție, invocând motive puerile, să dea curs unei hotărâri hotărâri judecătorești definitive, irevocabile și executorii. De fapt, acest lucru ne face să tragem concluzia că în municipiul Carei legea o face doar primarul Eugen Kovács Jenő .

Există  inscrisuri oficiale, de dată relativ recentă, emise sub antetul UAT Municipiul Carei, care ne pot conduce la suspiciunea rezonabilă că numitul Eugen Kovács Jenő se face vinovat, printre altele, de comiterea infracțiunii de abuz în serviciu și de nerespectarea hotărârilor judecătorești, fiindcă dânsul, ca demnitar, ca primar al municipiului Carei, precum și subordonați de-ai dânsului din cadrul UAT Primăria Carei, cum ar fi de exemplu consilierul juridic Mateș Camelia, consilierul juridic Demian Anca, care  și-au permis să afirme mincinos, sub semnătură, (de exemplu în adresa nr. 14610/17.12.2015, în adresa nr. 3642/10.04.2015, în adresa nr. 10957/25.08.2016) faptul că Consiliul Local (al UAT Primăria Carei) nu deține bunuri (imobile) care să poată face obiectul compensării, în condițiile Legii și cu referire la aplicarea prevederilor H.G.R. nr. 89/2014 pentru completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013.

In ambele procese, Mărieș Horia a demonstrat cu probe indubitabile contrariul, fiindcă altfel în mod cert nu ar fi avut câștig de cauză în niciunul din cele două spețe, desfășurate la o distanță în timp de trei ani unul de altul.

Cel de al doilea proces a avut o desfăsurare cel puțin “interesantă”:

– Cererea de chemare în judecată a fost inregistrată în data de 16.11.2015 la Judecătoria Carei. Prin hotărârea nr. 172/09.02.2016 instanța Judecătoria Carei și-a declinat competența în soluţionarea cauzei. “Soluția pe scurt: Admite excepţia lipsei competenţei materiale a Judecătoriei Carei în soluţionarea prezentei cauze. Declină cauza în favoarea Tribunalului Satu Mare – Secţia Civilă”.

– Dosarul a fost trimis de la Judecătoria Carei la Tribunalul Satu Mare, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. La rândul ei și această instanță prin Hotărârea nr. 483/13.04.2016 și-a declinat competența. “Soluția pe scurt: Admite excepţia necompetenţei funcţionale a Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Satu Mare şi în consecinţă: Declină în favoarea Secţiei I civilă a Tribunalului Satu Mare competenţa de soluţionare a cauzei.”

– La Tribunalul Satu Mare, Secția I civilă, unde s-a judecat fondul, s-a pronunțat Hotărârea nr. 191/01.07.2016 și instanța a admis cererea de chemare în judecată formulată de Horia Mărieș. “Soluția pe scurt: admite acţiunea, dispune anularea dispoziţiei emisă de primar şi emiterea unei noi dispoziții în condiţiile legii şi a hotărârilor judecătoreşti existente în cauză.”

– U.A.T Municipiul Carei a formulat cerere de apel impotriva hotărârii pronunțată de instanța Tribunalul Satu Mare Secția I Civilă și soluționarea cererii a avut loc la Curtea de Apel Oradea. Prin Hotărârea nr. 26/19.01.2017 Curtea de Apel Oradea a respins apelul UAT Municiupiul Carei ca nefondat. “Complet: C3/b apel, Tip solutie: Nefondat. Soluția pe scurt: Respinge excepţia privind prescripţia dreptului la acţiune, invocată de părţile apelante. RESPINGE ca nefondat apelul civil declarat de MUNICIPIULUI CAREI şi PRIMARUL MUNICIPIULUI CAREI, în contradictoriu cu intimatul reclamant MĂRIEŞ HORIA GHEORGHE şi intimata intervenientă SCRIPCARIU ADRIANA SIMINA, împotriva sentinţei civile nr. 191/D din 1.07.2016, pronunţată de Tribunalul Satu Mare, pe care o păstrează în întregime. Fără cheltuieli de judecată. DEFINITIVĂ. Pronunţată în şedinţa publică din 19.01.2017.”

(Nota redacției: Toate informațiile  prezentate mai sus au fost preluate de pe site-ul Ministerului Justiției Portalul Instanțelor de Judecată http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx ).

Am prezentat foarte scurta “snoavă judiciară” de mai sus doar pentru ca cititorii să poată să iși facă o minimă imagine despre avatarurile pe care trebuie să le suporte un justițiabil oarecare pentru ca să-și obțină dreptatea în justiție, mai ales atunci când are de a face cu un demnitar și cu funcționari publici, cum sunt cei de la U.A.T. Municipiul Carei, care nesocotesc Legea.

Există și alte cazuri similare, cum ar fi de exemplu cazul Doamnei Delia Matei, fiica unui fost primar al Careiului din perioada interbelică, fiica avocatului Dr. Valer(iu) Câmpian(u). Dânsa “s-a prezentat in ziua de 16 decembrie 2015 la primarul municipiului Carei, domnul ing. Eugen Kovács Jenö, pentru a se interesa de soarta unui teren de 25 de ari care a fost confiscat familiei sale de către regimul comunist” teren pe care, “printr-un contract dubios, in loc să pună terenurile din fosta vie a P.C.R. la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar A.D.S. l-a concesionat unei firme private” și în consecință “oamenii așteaptă de mai bine de zeci de ani să fie repuși in drepturi, insă firma concesionară face tot posibilul pentru a amâna inevitabilul.” Cazul a fost relatat în articolul intitulat “Fiica unui fost primar al Careiului, în luptă cu mafia ADS”, publicat de “Careianul”  în ziua de 17 decembrie 2015.

Ar mai fi o mică șansă pentru primarul  UAT Municipiul Carei să revină la sentimente ceva mai bune și  să–și revizuiască în totalitate atitudinea mereu sfidătoare pe care o are față de actul de justiție și față de legile acestei țări.

Guvernul României (Cioloș) a emis Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. În vigoare de la 21.12.2016. În ordonanță se menționează:

Art. III.
Termenul prevăzut la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018.

Art. IV.
Termenul de restituire către foştii proprietari a terenurilor puse la dispoziţia comisiilor locale în vederea finalizării procesului de restituire, prevăzut la art. 20 alin. (5) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018.

Pe scurt, primarul și funcționarii publici de la UAT Municipiul Carei, ar mai avea un mic dar nou răgaz, adică până la data de 1 ianuarie 2018, să intre în categoria marii majorități a cetățenilor acestei țări care respectă Legea.

 

Buletin de Carei

Lasati un comentariu