Atenţionarea Academiei Române! Spiritul civic se traduce prin patriotism. Istoria României scoasă din manuale iar limba română pervertită

• publicat la: 13 February 2017
Atenţionarea Academiei Române! Spiritul civic se traduce prin patriotism. Istoria României scoasă din manuale iar limba română pervertită

Bucureşti, 12 februarie 2017

 Academia Română, conform Legii 752/2002 şi statutului său, are ca datorie şi misiune de bază să formuleze opinii în privinţa problemelor fundamentale ale societăţii româneşti; în plus, vocaţia şi garanţia păstrării identităţii Academiei ca instituţie de cultură şi ştiinţă este neimplicarea sa în politica partizană.

În acest context, am facut public  apelul nostru semnat, până  în prezent, de 102 dintre cei 208 membri ai Academiei  Române (22 dintre ei s-au alăturat după publicarea acestuia, iar printre cei 102 se numără doi foști președinți ai Academiei). Am dorit ca susţinerea acestui apel să fie bazată pe opţiunea personală a fiecăruia dintre colegii noştri, nu pe o decizie majoritară a Adunării Generale, care ne-ar fi angajat pe toţi, dar nu în nume propriu.

De altfel, Academia Română are Adunări Generale doar o dată la câteva luni, dar având  în vedere numărul de semnături, Apelul ar fi fost aprobat fără probleme (pentru ilustrare, preşedintele în exerciţiu al Academiei a fost ales cu 65  de voturi). Acest apel  a fost difuzat către membrii Academiei, fiind cunoscut Biroului Prezidiului Academiei. Două treimi dintre membrii acestui Birou al Prezidiului (excepție fac un vicepreședinte și președintele Academiei) sunt semnatarii Apelului.

Apelul nostru nu a insistat asupra ideilor de consens din societatea noastră – anume aderarea la valorile Uniunii Europene şi ale NATO: le considerăm de la sine înţelese, incontestabileşi nepericlitate,prin urmare nu necesită reiterarea şi susţinerea noastră formală în acest moment.

Venind într-un moment în care, poate,cei mai mulți dintre noi aşteaptă adeziuni la una sau alta dintre cele douăpoziţii fundamentale ale membrilor societăţii civile, anume cele legate de dezbaterile din ultimele săptămâni, unii comentatori au asimilat Apelul nostru unei ralieri la discursul unor anumite partide politice (din campania electoralăşi din ultimele săptămâni).

Regretăm acest lucru şi, subliniem faptul că Academia Română este şi doreşte sărămână nealiniată politic în demersurile sale. Membrii Academiei Române sunt aleşi pe viaţăde către colegii din secţiile de specialitate, exclusiv pe criterii de excelenţăprofesională şi fără a ţine cont de afilieri sau dosare,fie şi politice. Niciun demnitar activist politic nu poate deveniînsă membru al Academiei în timpul exercitării mandatului.

Prin urmare, Apelul nostru reaminteşte  doar acele chestiuni strategice, valabile pe termen lung, care ar trebui să constituie o preocupare permanentă şi nu doar circumstanţialăa politicilor publice.  Este vorba cumva despre o reamintire a interesului naţional, dincolo de interesele personale, de partid sau de moment.

Nu susţinem un “naţionalismxenofob sau mesianic. Dimpotrivă, respectăm valorile fiecărei națiuni. Credem însă că patriotismul – mai ales în lumina evoluțiilor europene și mondiale recente – nu este o realitate desuetă sau retrogradă, chiar dacă, într-un moment sau altul, el poate fi asumat de anumite partide și demonetizat prin discursuri publice, în scopuri electorale sau circumstanțiale.Credem că, dacă patriotismul nu s-ar limita doar la discursul public, politicile publice strategice ale României ar putea deveni mult mai consensuale.

Salutăm creşterea şi manifestarea fără precedent a spiritului civic în societatea românească în ultimele săptămâni, în ambele părţi ale spectrului politic,şi sperăm că societatea va recunoaşte că spiritul civic se traduce prin patriotism. Şi invers. 

În legătură cu discuţia despre oportunitatea tonului Apelului, academician Ioan-Aurel Pop :

“Identitatea naţională se bazează, la mai toate popoarele, pe limbă, pe originea comună, pe religie, pe istoria şi tradiţiile comune, pe cultură, pe teritoriu etc. Or, ce constatăm în legătură cu noi? Că limba română este pervertită şi dispreţuită (orele de română se reduc la gimnaziu şi la liceu), ortografia oficială nu este respectată, 42 la sută dintre români sunt analfabeţi funcţionali. Originea – studiată şi cunoscută de specialişti – este şi ea „redirijată” (acum suntem cumani!), religia batjocorită, istoria scoasă din programele şcolare etc. Cum mai învaţă românii să fie români, dacă ne este ruşine să mai şi recunoaştem că suntem români? Naţiunea este intrată în disoluţie sub ochii noştri.

(…) Autonomiile pe criterii etnice ajung la ordinea zilei în România, când Constituţia interzice astfel de creaţii etc. Ne tăiem pădurile, ne risipim resursele subsolului, ne poluăm atmosfera, apele, pământul, într-o veselie! Tot mai mulţi preşedinţi de state ameninţă zona noastră direct ori voalat şi tot mai mulţi mizează pe mesaje populiste şi naţionaliste. Circulă pe internet fel de fel de scenarii care – cu siguranţă, unele – intoxică populaţia cu variate ştiri apocaliptice despre soarta României, vândută la mezat, pe cale de a fi destrămată, cucerită indirect, dirijată de forţe oculte etc.

(…) Ce să creadă omul de rând din toate astea, decât să-şi ia lumea în cap! Oare nu ar trebui, de aceea, să mai stăm şi strâmb şi să cugetăm drept? Oare un pic de luciditate ne-ar fi de prisos? Dacă nu învăţăm să pornim şi de la principiul bunei credinţe, dacă ne bănuim numai de rele, dacă ne declarăm sus şi tare democraţi, dar respingem de plano părerea celuilalt, dacă ne etichetăm fără să ne cunoaştem, unde vom ajunge? În niciun caz la înţelegere şi la dialog!”

În legătură cu unele reacţii la Apel, academician Victor Voicu, secretar general al Academiei Române:

“În mijlocul optimismului legat de spiritul civic şi civilizaţia românilor redescoperită în ultimele săptămâni, nu pot să nu mă întristez când văd robespierrismul şi spiritul inchizitorial cu care unii se avântă la demolarea valorilor, oricare ar fi ele: autoritate profesională, patriotism, instituţii istorice etc. Din păcate, trecem dintr-o extremă în alta: de la pasivitate – la demonizare şi iconoclasm. În elanul revoluţiei morale, unii dintre noi au o mare voluptate în a arăta cu degetul, a da sentinţe, a demola şi călca în picioare mituri, purtându-şi cu fală, pe rever, radicalismul de ocazie.”

Semnatari ai Apelului (12.02.’17):  

 1. Acad. Victor Voicu
 2. Acad. Ioan-Aurel Pop
 3. Acad. Eugen Simion
 4. Acad. Gheorghe Păun
 5. Irinel Popescu, MC al AR
 6. Acad. Nicolae Breban
 7. Mircia Dumitrescu, MC al AR
 8. Mircea Martin, MC al AR
 9. Acad. Nicolae Ghilezan

10. Acad. Nicolae Cristescu

11Acad. Constantin Ionescu-Târgovişte

12. Acad. Octavian Popescu

13. Dumitru Mihalache, MC al AR

14. Acad. Sabina Ispas

15. Gheorghe Chivu, MC al AR

16. Voicu Lupei, MC al AR

17. Acad. Victor Spinei

18. Ioan Tomescu, MC al AR

19. Acad. Gheorghe Benga

20. Valeriu Matei, MO al AR

21. Petre T. Frangopol, MO al AR

22. Acad. Florin Filip

23. Costin Cernescu, MC al AR

24. Mihail Voicu, MC al AR

25. Acad. Dan Tufiş

26. Gheorghe Ştefan, MC al AR

27. Acad. Gheorghe Tecuci

28. Acad. Alexandru Balaban

29. Ovidiu Băjenaru, MC al AR

30. Ioan Dumitrache, MC al AR

31. Nicolae Dabija, MO al AR

32. Marius Guran, MO al AR

33. Acad. Dorel Banabic

34. Acad. Marius Andruh

35. Acad. Dinu C. Giurescu

36. Acad. Cristian Hera

37. Mircea Flonta, MC al AR

38. Acad. Nicolae Panin

39. Acad. Păun Ion Otiman

40. Acad. Alexandru Zub

41. Acad. Marius Sala

42. Acad. Maria Zaharescu

43. Acad. Constantin Popa

44. Maria-Luisa Flonta, MC al AR

continuare

 1. Crişan Demetrescu, MC al AR
 2. Acad. Ionel Haiduc
 3. Gheorghe Sin, MC al AR
 4. Acad. Nicolae Anastasiu
 5. Nicolae Florea, MO al AR
 6. Dumitru Oancea, MC al AR
 7. Dan C. Jipa, MC al AR
 8. Dumitru Murariu, MC al AR
 9. Acad. Maya Simionescu
 10. Ileana Mânduţeanu, MC al AR
 11. Sorin Dumitrescu, MC al AR
 12. Acad. Victor Giurgiu
 13. Ovidiu Badea, MC al AR
 14. Ion Grosu, MC al AR
 15. Acad. Dan Berindei
 16. Acad. Lucia – Doina Popov
 17. Acad. Nicolae-Victor Zamfir
 18. Mihaela-Maria Hillebrand, MC al AR
 19. Cristian Silvestru, MC al AR
 20. Gheorghe Coldea, MC al AR
 21. Acad. Dan Dubină
 22. Acad. Anca V. Sima
 23. Acad. Dumitru Radu Popescu
 24. Acad. Constantin Corduneanu
 25. Eugen Mihaesco, MO al AR
 26. Mircea Petrescu, MO al AR
 27. Tudor Sireteanu, MC al AR
 28. Acad. Ioan-Ioviţ Popescu
 29. Mihnea Colţoiu, MC al AR
 30. Ion Toderaş, MO al AR
 31. Dorel Bucurescu, MC al AR
 32. Viorel Badescu, MC al AR
 33. Dorin Ieşan, MC al AR
 34. Acad. Bogdan Simionescu
 35. Acad. Emil Burzo
 36. Ladislau Vekas, MC al AR
 37. Acad. Doru Pamfil
 38. Eugeniu Ivanov, MC al AR
 39. Acad. Ioanel Sinescu
 40. Dumitru Dorin Prunariu, MO al AR
 41. Mihai Bărbulescu, MC al AR
 42. Nicolae Hâncu, MO al AR
 43. Vladimir Beliş, MO al AR
 44. Acad. Marius Porumb

continuare

 1. Ionel Cândea, MC al AR
 2. Acad. Aurel Iancu
 3. Romeo-Ştefan Belea, MC al AR
 4. Mihai Cimpoi, MO al AR
 5. Carol Stanciu, MO al AR
 6. Vasile Marinca, MC al AR
 7. Acad. Ioan Bucur
 8. Alexandru Bogdan, MC al AR
 9. Acad. Horia Colan
 10. Acad. Ştefan Ştefănescu
 11. Ioan Caproşu, MO al AR
 12. Cătălin Zamfir, MC al AR
 13. Leonida Gherasim, MO al AR
 14. Zeno Garban, MC al AR

 

IDENTITATE, SUVERANITATE ŞI UNITATE NAŢIONALĂ

Apelul unor academicieni români

Către Poporul Român,

Către instituţiile Statului Român

Având în vedere poziţia Academiei Române, de instituţie identitară fundamentală, aflată de un secol şi jumătate în serviciul Naţiunii Române,

semnatarii acestui Apel,

îngrijoraţi de evoluţiile interne şi internaţionale din ultimele decenii, caracterizate printr-o continuă şi alarmantă încercare de erodare a identităţii, suveranităţii şi unităţii naţionale a României, cu multe acţiuni plasate sub semnul globalismului nivelator sau al unei exagerate „corectitudini politice”, dar şi cu multe acţiuni îndreptate direct împotriva Statului şi Poporului Român (rescrierea tendenţioasă, lacunară sau chiar mistificatoare a istoriei, denigrarea simbolurilor naţionale, subminarea valorilor şi instituţiilor fundamentale, sabotarea viitorului, dezmoştenirea generaţiilor care vin după noi prin vânzarea pământului, a resurselor solului şi subsolului, prin defrişări masive, prin înstrăinarea sau falimentarea unităţilor economice, prin degradarea învăţământului şi a sistemului sanitar, prin politizarea excesivă a tuturor subsistemelor statului şi societăţii, ceea ce are ca efect deprofesionalizarea, confuzia valorilor, corupţia, lipsa de eficienţă, apariţia unor tensiuni sociale),

preocupaţi în mod deosebit de încercările recurente de „regionalizare” a României sau de crearea de enclave autonome pe baze etnice, contrare Constituţiei României şi tendinţelor de integrare europeană, total neproductive din punct de vedere economic, social, al calităţii vieţii în aceste zone, ne exprimăm ferm împotriva tuturor acestor acţiuni, ne pronunţăm cu tărie în favoarea identităţii, suveranităţii şi unităţii naţionale, solicităm instituţiilor abilitate ale Statului Român, de la toate nivelurile, să vegheze şi să acţioneze pentru a preveni, pentru a contracara şi, atunci când se încalcă legea, pentru a pedepsi toate diversiunile şi agresiunile la adresa identităţii, suveranităţii şi unităţii naţionale a României şi a stabilităţii statului de drept.

Chemăm alături de noi, în acest demers, întregul popor român, pe toţi locuitorii acestui pământ, ne adresăm în particular intelectualilor, invitându-i să fie exemplu de înţelepciune şi de patriotism, ne adresăm oamenilor politici, invitându-i să conlucreze cu responsabilitate şi patriotism pentru binele României, cu atât mai mult cu cât ne aflăm în preajma sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, a centenarului aducerii împreună a tuturor provinciilor româneşti, eveniment pe care poporul român l-a aşteptat, pentru care a suferit, a lucrat şi a luptat atâtea veacuri şi pe care l-a realizat cu atâtea jertfe.

Să ne cinstim eroii, să fim la înălţimea lor, lăsând generaţiilor următoare, tuturor locuitorilor României, o ţară unită, suverană, cu dragoste pentru trecut şi pentru cultura sa, cu respect de sine, stăpână pe pământul său, educată şi prosperă, o ţară a Europei Unite, dar cu identitate proprie, românească.

Aşa să ne judece viitorul!

Iniţiat de academicienii Victor Voicu, Ioan-Aurel Pop, Gheorghe Păun şi semnat de un mare număr de membri ai Academiei Române

8 februarie 2017”

Documentul poate fi consultat aici.

Lasati un comentariu