Întâlnirea dintre Academia Română și Academia Franceză de Științe

• publicat la: 23 ianuarie 2017
Întâlnirea dintre  Academia Română și Academia Franceză de Științe

După cum am mai  menţionat, manifestările întregului an 2016 au fost dedicate împlinirii a 150 de ani de la întemeierea Academiei Române. Tot în anul 2016 a mai avut loc o aniversare la fel de importantă şi anume 350 de ani de la fondarea Academiei Franceze de Ştiinţe. Despre colaborarea dintre cele două înalte foruri ştiinţifice am primit un scurt material din partea Academiei Române.

În data de 12 decembrie 2016, o delegație condusă de acad. Ionel-Valentin Vlad, Președintele Academiei Române, a efectuat o vizită la Academia Franceză de Științe. Vizita a avut loc ca urmare a invitației primite de Președintele Academiei Române în luna septembrie 2016, la Paris, cu prilejul participării la festivitățile de aniversare a 350 de ani de la fondarea Academiei Franceze de Științe. Invitația a fost lansată de doamna Catherine Bréchignac, Secretar Perpetuu.

Delegația română a fost alcătuită din: acad. Bogdan C. Simionescu și acad. Victor Spinei, Vicepreședinți ai Academiei Române, acad. Emil Burzo, Președinte al Filialei Cluj a Academiei Române, acad. Florin Filip, Președintele Secției de știința și tehnologia informației, Director General al Bibliotecii Academiei Române, acad. Dan Berindei, Președintele Secției de științe istorice și arheologie, acad. Răzvan Thedorescu, Președintele Secției de arte, arhitectură și audio-vizual, acad. Marius Andruh, Președintele Secției de științe chimice, acad. Nicolae Zamfir, Președintele Secției de științe fizice, acad. Nicolae Panin, Președintele Secției de științe geonomice, acad. Dorel Banabic, Președintele Secției de științe tehnice, și a fost însoțită de d-na Isadora Precup, șef Serviciu relații externe.

Întâlnirea a avut loc în cursul dimineții de 12 decembrie 2016, între orele 10.30-12.30, în sesiune comună, urmată de un prânz oficial oferit de Academia Franceză de Științe.

Anul 2016 a fost pentru cele două academii un an festiv, Academia Română împlinind 150 de ani de la fondare, iar Academia Franceză de Științe, 350 de ani.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu