165 de controale efectuate de ITM Satu Mare

• publicat la: 5 May 2017
165 de controale efectuate de ITM Satu Mare

   In cursul lunii aprilie 2017 inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 165 controale, din care 102 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 63 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM).                   

  1. I.                Cu ocazia celor 102 controale în domeniul relaţiilor de muncă s-au aplicat în total  70 de sancţiuni, din care 12 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 82400 lei, şi s-au dispus de către inspectorii de muncă 136 de măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

   Pentru încălcări ale prevederilor Codului Muncii au fost aplicate 27 sancțiuni, din care 6 amenzi în sumă totală de 61500 lei și 21 avertismente. Au fost sancționați contravențional 5 angajatori cu amenzi în sumă totală de 60000 lei pentru primirea la muncă a 6 persoane fără forme legale de angajare, și un angajator cu amendă de 1500 lei pentru nerespectarea prevederilor privind acordarea repaosului săptămânal.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 500/2011 privind Registrul general de evidență a salariaților în formă electronică au fost aplicate 33 sancțiuni contravenționale din care 29 avertismente și 4 amenzi în valoare totală de 10900 lei.

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 108/1999 republicată prinind înființarea și organizarea Inspecției Muncii,  respectiv pentru nerespectarea obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă a infomațiilor și documentelor solicitate, necesare efectuării controlului, au fost aplicate 7 sancțiuni  din care 2 amenzi în sumă totală de 10000 lei și 5 avertismente scrise.

În cursul lunii aprilie 2017 a fost detașat 1 salariat al unei întreprinderi din statele membre U.E., în cadrul prestării de servicii transnaționale, în baza Legii nr. 344/2006 și Directivei 96/71/CE a Parlamentului European. Astfel, numărul salariaților în evidența I.T.M. ca detașați în cursul acestui an, activi în luna aprilie 2017 este de 62 de salariați. 

  1. II.      În domeniul securității și sănătății în muncă au fost constatate 98 de deficiențe. Au fost aplicate 98 sancțiuni contravenționale, din care 5 amenzi (în valoare totală de 11500 lei) și 93 avertismente.  Au fost dispuse 98 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

 

Lasati un comentariu