Munca la negru şi demisia la zi sunt cele mai semnalate aspecte la ITM

• publicat la: 28 septembrie 2017
Munca la negru şi demisia la zi sunt cele mai semnalate aspecte la ITM

 Precizări în legătură cu două aspecte frecvent semnalate în petițiile și sesizările înregistrate la I.T.M. Satu Mare

I.  «Demisia la zi”  sau “lichidarea la zi”  este foarte frecvent evocată de petenți

Potrivit prevederilor art. 81 din Codul Muncii : „Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz”.

Așadar, notificarea intenției de a înceta raportul de muncă trebuie făcută de salariat în scris, iar angajatorul are obligația de a înregistra notificarea scrisă. Durata perioadei de preaviz este cea convenită de părți prin contractul individual de muncă (de cel mult 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție sau, după caz, de 45 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de conducere). Pe durata preavizului clauzele contractului individual de muncă (obligațiile și drepturile părților) continuă să îşi producă toate efectele. Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv. Angajatorul poate, dar nu este obligat, să renunțe, în totalitate sau în parte, la termenul de preaviz.

Singurul caz în care salariatul poate demisiona fără preaviz este cel în care angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract individual de muncă, caz în care salariatul va motiva demisia făcând referire la clauzele încălcate de angajator .  

 

II.  „Muncă nedeclarată” ,  “muncă la negru”  sau activitatea economică ilicită (neautorizată)

 Între aspectele semnalate în petiții se constată frecventa confuzie între acești termeni. Mulți petenți semnalează faptul că unele persoane fizice efectuează independent activități economice (producție, comerț sau prestări de servicii)  la negru, fără a fi legal autorizate.

1. Potrivit prevederilor art. 15^1  din Codul Muncii (modificat și completat prin O.U.G. nr. 53/2017), în sensul prezentei legi, munca nedeclarată reprezintă:

a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii;

    b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;

c)    primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;  

d)   primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

               Aceste fapte constituie contravenție și se constată și  sancționează de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratelor teritoriale de muncă, potrivit prevederilor art. 260 din Codul Muncii.

                 2.  În temeiul dreptului la liberă inițiativă, orice persoană fizică poate desfășura activități   economice pe teritoriul României, în condițiile prevăzute de lege. Activităţile economice pot   fi desfăşurate în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau profesiile pe care legea nu le                                    interzice în mod expres pentru libera iniţiativă. Persoanele fizice pot desfășura activități  economice individual și independent, ca persoane fizice autorizate, ca intreprinzători titulari ai  unei intreprinderi individuale și ca membri ai unei intreprinderi familiale, autorizate în condițiile prevăzute de lege (O.U.G. nr. 44/2008).

               Efectuarea de activităţi economice ilicite (de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz,   fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege, constituie contravenție  conform art. 1 lit.a) din   Legea nr. 12/1990 și se constată și sancționează de către funcţionarii din aparatul de specialitate                 al primarului, de organele Direcţiei generale antifraudă fiscală, de organele controlului financiar  şi de personalul Poliţiei, Jandarmeriei şi Poliţiei de Frontieră .                

Lasati un comentariu