Durata uceniciei la locul de muncă şi susținerea financiară

• publicat la: 27 January 2018
Durata uceniciei la locul de muncă şi susținerea financiară

Durata contractului de ucenicie se stabileste în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mica de:

  • 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
  • 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea  competențelor  corespunzătoare unei calificări de nivel 3;
  • 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.

Finanțarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din:

  • Resurse proprii ale angajatorului;
  • Sponsorizări ale persoanelor fizice și juridice;
  • Fonduri europene structurale și de investiții și fonduri publice naționale aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj ;
  • Alte surse legale constituite:donații,taxe etc.

Conform Legii nr.279/2005,republicată, cu modificările și completările ulterioare, angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile prezentei legi, beneficiază la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie de o sumă în cuantum de 1125 lei/lună, pe toată durata programului de ucenicie (între 12 și 36 luni).

Lasati un comentariu