ITM a efectuat 140 de controale în luna septembrie

• publicat la: 9 octombrie 2019
ITM a efectuat 140 de controale în luna septembrie

 

In cursul lunii septembrie 2019, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 140 controale, din care 92 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 78 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 226 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 226  măsuri pentru înlăturarea acestora.  

I.       Cu ocazia celor 92 de controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna septembrie 2019 s-au aplicat în total 38 de sancţiuni contravenţionale, din care 10 amenzi în valoare totală de 166.300 lei și 28 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 99 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 31 sancțiuni (9 amenzi și 22 avertismente), din care 6 amenzi în valoare totală de 160.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 15^1 referitoare la munca nedeclarată) și 3 amenzi în valoare totală de 6.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 27 și 119 privind examenul medical la angajare și respectiv evidența orelor lucrate de salariați, precum și 22 avertismente pentru alte încălcări ale unor prevederi ale Codului Muncii.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 4 sancțiuni (1 amendă de 300 lei și  3 avertismente) și s-au dispus 21 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

 

  1. II.              În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 78 controale în cursul lunii septembrie 2019, fiind constatate 127 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 127 sancțiuni contravenționale, din care 6 amenzi (în valoare totală de 40.500 lei) și 121 avertismente. Au fost dispuse în toate cazurile măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

III.       În cursul lunii septembrie 2019 au fost eliberate 20 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 5056  certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii.  Au fost înregistrați 121 angajatori noi fiind preluate 121 registre (noi) de evidență a salariaților, cărora li s-au atribuit cont de utilizator și parole de acces în sistemul REVISAL.  În baza de date privind evidența zilierilor au fost preluate din copiile Registrelor cu zilieri depuse de beneficiari 6152  poziții (om-zile prestate în luna septembrie).

 

IV.          În cursul lunii septembrie 2019 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 45 de petiții (sesizări), 37 de la persoane fizice și 8 de la persoane juridice, precum și 38 solicitări (scrise) de la alte instituții,  comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Pentru a asigura accesul rapid și ușor al cetățenilor la informațiile de interes public, precum și pentru îndrumarea angajatorilor și salariaților, informațiile postate pe site-ul instituției (www.itmsatumare.ro) sunt actualizate periodic .

 

 

 

Lasati un comentariu