Guvernul a scos din rezerva de stat peste 24 tone conserve pentru Ucraina

• publicat la: 18 ianuarie 2023
Guvernul a scos din rezerva de stat peste 24 tone conserve pentru Ucraina

Astăzi s-a aprobat la ședința de guvern scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, constând în alimente sub formă de conserve,  în valoare de 412.387,20 lei, fără TVA, exclusiv transportul.


Predarea produselor prevăzute în anexă se va realiza la punctul de trecere a frontierei Vicovu
de Sus, România – Krasnoilsk, Ucraina, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, de către reprezentanţii desemnați ai Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale către reprezentanții desemnați de către autorităţile abilitate de Guvernul Ucrainean.
Transportul produselor se asigură cu mijloace de transport aparținând Administraţiei Naţionale  a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale sau ale operatorilor economici depozitari.

Cheltuielile aferente participării la acțiune pentru personalul din cadrul Administrației
Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Aparat Propriu se suportă din sumele alocate de la
bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Administraţia Naţională a
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Aparat Propriu, aprobat în condițiile legii.

Lasati un comentariu