Posturi vacante la Școala gimnazială nr.1 Carei

• publicat la: 24 august 2023
Posturi vacante la Școala gimnazială nr.1 Carei

La Școala Gimnazială nr.1 Carei sunt vacante două posturi: un post de paza I M, post vacant pe perioadă nedeterminată și un post de bibliotecar, post vacant pe perioadă determinată.

Condiţii specifice de participare la concurs:
– pentru postul de pază nivelul studiilor –medii si calificarea Agent de securitate sau atestat de pază, vechimea în specialitatea postului 3 ani

– pentru postul de bibliotecar nivelul sudiilor -absolvirea cu examen de diploma a unei instituții de învățământ secția biblioteconomie, sau a altor instituții de învățământ care au studiat in timpul școlarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei, sau dacă au urmat un curs de inițiere în domeniu.
– vechimea necesară în specialitatea postului – 2 ani

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor 10 zile lucrătoare de la afişare: 31.08.2023, ora 14, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 04.09.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 11.09.2023, ora 12.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 11.09.2023 , ora 14,00
– proba interviu în data de 11.09.2023 , ora 14,30, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 11.09.2023,ora 15,30
– afişarea rezultatelor finale: 11.09.2023,ora 16,30
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 12.09.2023, ora 11.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 12.09.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școala Gimnazială Nr.1, cu sediul în Carei, strada 1 Decembrie 1918 nr. 37, județul Satu Mare, compartimentul resurse umane/alt departament, tel.0261861191, persoana de contact Șichet Flavia, email: sc1carei@gmail.com.

Lasati un comentariu