Guvernul radiază din oficiu firmele aflate de 3 ani în dizolvare

• publicat la: 14 mai 2010
Guvernul radiază din oficiu firmele aflate de 3 ani în dizolvare

Firmele vor fi lichidate în maxim un an de la înscrierea în Registrul Comerţului a deciziei de dizolvare, iar societăţile aflate acum în dizolvare sau lichidare voluntară de peste trei ani vor fi radiate din oficiu, modificări care au fost introduse de Guvern pentru o nouă tranşă din împrumutul CE.

Termenul de un an ar putea fi prelungit de către tribunal, pentru motive temeinice, cu perioade de câte şase luni, dar nu cu mai mult de 24 de luni cumulat, conform unei ordonanţe de urgenţă aprobate de Guvern în urma negocierilor cu cu experţii Comisiei Europene, pentru acordarea unei noi tranşe de împrumut, şi care confirmă informaţiile transmise de MEDIAFAX la sfârşitul lunii aprilie.

Lichidarea nu liberează pe asociaţi şi nu împiedică deschiderea procedurii de faliment a societăţii.

Dacă în termen de trei luni de la expirarea termenului, prelungit de tribunal după caz, Registrului Comerţului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere sau de numire a lichidatorului, firma va fi radiată din oficiu, iar bunurile rămase în patrimoniu vor reveni acţionarilor, care răspund în limita valorii acestora pentru acoperirea creanţelor.

Legislaţia actuală prevede că lichidarea societăţii trebuie finalizată în cel mult trei ani de la data dizolvării, iar pentru motive temeinice tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult doi ani.

“Prevederile se aplică şi procedurilor de dizolvare sau lichidare voluntară aflate în derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei. Prin excepţie, societăţile comerciale care la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă se află în dizolvare sau lichidare voluntară de mai mult de trei ani sunt radiate din oficiu din registrul comerţului. Dispoziţiile se aplică şi societăţilor care se află în lichidare voluntară de mai mult de 5 ani, în urma prelungirii termenului de 3 ani, dispusă de tribunal”, este stabilit în ordonanţă.

Pentru aceste acţiuni, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va fi scutit de taxe judiciare de timbru şi timbru judiciar.

Agenţia MEDIAFAX a anunţat, la sfârşitul lunii aprilie, intenţia Guvernului de a simplifica procedurile de lichidare a firmelor aflate în de mai mulţi ani în dizolvare, ca parte a măsurilor solicitate de către Comisia Europeanăîn negocierile cu autorităţile române, pentru reducerea birocraţiei în mediul de afaceri.

Urgenţa ordonanţei este justificată de altfel de către Guvern prin faptul că Executivul s-a angajat în negocierile cu Comisia Europeană pentru împrumutul de cinci miliarde euro să simplifice procedurile administrative în domeniul mediului de afaceri, ca o condiţie de acordare a celei de-a treia tranşe din acest împrumut, de 1,5 miliarde euro, în luna aprilie.

Guvernul arată că nerespectarea acestei condiţionalităţi poate bloca atrage tranşa a III-a din împrumut şi chiar periclita derularea Memorandumului de înţelegere cu Comisia Europeană, existând riscul blocării şi a următoarelor tranşe.

România are un acord cu FMI pe doi ani, pentru 12,95 miliarde euro, pachetul total de finanţare externă, de la Fond, Uniunea Europeană, BM şi BERD, urmând să ajungă la 19,95 miliarde euro. România a atras deja împrumuturi de aproximativ 11,5 miliarde euro.

Comisia Europeană a virat României, în iulie 2009 şi martie 2010, primele două tranşe din împrumutul total, de 1,5 miliarde euro, respectiv un miliard euro.

Mediafax

Lasati un comentariu