Convocare

• publicat la: 18 iunie 2010
Convocare

In conformitate cu articolul 56, alin1,lit.d, din Statut, se convoacă     Adunarea Generală a PNL CAREI     pentru data de    17 iulie 2010 ,   dela  orele 10 ,30      in sala mare    de  şedinţe   a Primăriei   Carei.

Ordinea de zi va fi următoarea :

1.Raport de activitate al preşedintelui şi al Biroului Permanent Local

2. Raport financiar

3.Alegerea preşedintelui PNL Carei

4.Alegerea Biroului Politic Local al PNL Carei

5.Diverse

In cazul in care nu se intruneşte cvorumul necesar desfăşurării Adunării Generale, următoarea convoacare va fi in aceeaşi zi, dela orele 11,00.

Lasati un comentariu