CONVOCARE

• publicat la: 5 July 2012
CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC ARDEALUL SA Carei, in baza prevederilor Leg.31/1990 cu completarile si modificarile ulterioare si a prevederilor actelor constitutive ale societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 06.08.20012 la ora 13,00  in sala de sedinte de la sediul societatii din str.Cuza Voda, nr.24 Carei, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă 10.07.2012.

A.G.O.A va avea urmatoarea ordine de zi

1.Prezentarea si aprobarea  bilantului consolidat pentru exercitiul financiar 2011

Documentele, procurile speciale şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societăţii .Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală se poate face pe bază de procuri speciale, care se vor depune la sediul societăţii până la data de 01.08.2012.Consiliul de Administraţie propune data de înregistrare 30.08.2012.

Î n cazul în care nu sunt întrunite condiţiile cerute de lege, a doua convocare se face pentru data de 07.08.2012  la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing.Lupsica Mircea

Lasati un comentariu